Jong Fammepartij 2023: De Loting

1255
0

Er is geloot voor de twintigste editie van de Jong Fammepartij in Mantgum. Die wordt zaterdag verkaatst. Er staan 12 parturen op de eerste lijst. Dat zijn er precies evenveel dan vorig jaar. Toen won het partuur van Easterein.

1.Winsum2.Makkum
3.Dronryp 24.Lollum
5.Groningen6.Bolsward
7.Goënga8.Tzum
9.Mantgum10.Sexbierum
11.Dronryp 112.Easterein
Vorig artikelNK Pupillenjongens 2023: De Loting
Volgend artikelIFK Jeu de Pelote Easterlittens: Dag 3