Home laatste nieuws Jong Fammepartij 2019: De Loting

Jong Fammepartij 2019: De Loting

212
0

KF Jacob Klaver uit Mantgum organiseert sinds 2003 de Jong Fammepartij. Niet alleen staat winst op deze dag op het spel. De kaatssters kunnen er ook een van de Vier Wimpels bemachtigen. Vorig jaar won Groningen; de twee jaren daarvoor was Wommels de sterkste. Dit jaar staan er 18 parturen op de lijst.

1. Easterein   2. Marsum
         
3. Grou   4. Ee
         
5. Groningen   6. Dronryp 1
         
7. Mantgum   8. Minnertsga
         
9. Sexbierum   10. Makkum
         
11. Berltsum   12. Ried
         
13. Franeker   14. Goënga
         
15. Wommels   16. Reduzum
         
17. Witmarsum   18. Dronryp 2