Frouljus PC 2023 | De Loting

2593
0

In Weidum is geloot voor de 47e Frouljus PC. Die wordt woensdag verkaatst. Er staan twaalf parturen op de eerste lijst.

1. Nelie Steenstra
Mintje Meintema
Aluca Bouma
2. Romy Postma
Elly Hofman
Gerbrich Koster
       
3. Anna Ennema
Andrea Kroes
Marije Hellinga
4. Aletta van Popta
Jeska Terpstra
Gerde Lycklama à Nijeholt
       
5. Wybrig Bakker
Lotte Delgrosso
Fiera de Vries
6. Amarins de Groot
Larissa Smink
Noa Elzinga
       
7. Roelie Kroondijk
Corrie Kroondijk
Jennie Terpstra
8. Ilse Tuinenga
Anne Monfils
Marrit Zeinstra
       
9. Annet de Haan
Louise Krol
Sjanet Wijnia
10. Annelien Broersma
Rixt Wijnia
Anna-Dieuwke Dijkstra
       
11. Moniek Lootsma
Marsha Boersma
Rixt Blanke
12. Iris Veltman
Lisanne Scharringa
Senne Idsardi