Home laatste nieuws Frouljus PC 2022 | Wie is geplaatst en wie staat op de...

Frouljus PC 2022 | Wie is geplaatst en wie staat op de Keats Off

338
0

Na wat rekenwerk is duidelijk welke parturen donderdag in Easterein kaatsen om het laatste deelnamebewijs voor de Frouljus PC. De eerste elf parturen in de ranking plaatsen zich rechtstreeks. De nummers twaalf tot en met vijftien maken dus nog kans. De druiven zijn vooral zuur voor het partuur van Sietske Okkema. Dat mist na acht wedstrijden op 14 punten rechtstreekse plaatsing, minder dan een punt per kaatsster per wedstrijd.

1. Nynke Sijbrandij
Manon Scheepstra
Marrit Zeinstra
2. Ilse Tuinenga
Louise Krol
Sjanet Wijnia
3. Inge Jansma
Larissa Smink
Noa Elzinga
4. Anna-Brecht Bruinsma
Anne Monfils
Gerde Lycklama à Nijeholt
5. Anna-Dieuwke Dijkstra
Rixt Wijnia
Annelien Broersma
6. Roelie Kroondijk
Amarins de Groot
Jennie Terpstra
7. Aletta van Popta
Lisanne Scharringa
Iris Oosterbaan
8. Annet de Haan
Sandra Hofstra
Jeska Terpstra
9. Anna Ennema
Andrea Kroes
Marije Hellinga
10. Wybrig Bakker
Corrie Kroondijk
Fiera de Vries
11. Serena Hovenga
Mintje Meintema
Aluca Bouma
12. Sietske Okkema
Hiske Zeinstra
Melissa Hiemstra
13. Moniek Lootsma
Rixt Blanke
Senne Idsardi
14. Foke Jil Bakker
Hesther de Boer
Marije Bodde
15. Rixt Fokkema
Angela Donga
Ineke van der Ploeg
16. Gerbrich Koster
Marsha Broersma
Iris Veltman
17. Elske van Straten
Inge Blanke
Eline van Dijkhuizen

Op de foto de winnaars van de eerste klaspartij in Ried: Anna Ennema, Andrea Kroes, Marije Hellinga.