30 september 2022

De uitslagen van 13 en 14 augustus 2022

De dames kaatsen om plaatsing voor de PC of de Keats Off. De meisjes kaatsten de Revanche Ald Meiers in Schettens-Longerhouw. Deze en andere uitslagen hebben we voor je verzameld.

 Harlingen | Dames Hoofdklasse (DEL)
1.
Ilse Tuinenga | Louise Krol | Jeska Terpstra
2.Rixt Fokkema | Anne Monfils | Fiera de Vries
3.Roelie Kroondijk | Manon Scheepstra | Jennie Terpstra
  
 Goutum | Dames Eerste klasse AFGELAST
  
 Schettens Longerhouw | Revanche Ald Meiers meisjes (foto: Lijkle Spijksma)
1.Dronryp: Iris Veltman | Lisanne Scharringa | Senne Idsardi
2.Bolsward: Minke Tjalsma | Inge Blanke | Noa Elzinga
  
 Hitzum | Schoolmeisjes A klasse
1.Brecht Renema | Nina-Claire Wijning
2. Sophie Kroondijk | Martsen van der Goot
  
 Hitzum | Schoolmeisjes B klasse
1. Lieke Tuinier | Rianne van der Walt
2. Lisanne Venema | Jildou Sterk
3. Fianne Dijkstra | Stientje Geertsma
  
Herkansing
1.Jetske Zijlstra | Mariska Stegenga
2.Marit van der Meer | Hendrika Stegenga
 Leeuwarden | welpenjongens A
1.Gerlof Schuiling | Imro van der Meer
2.Harke Slagman |  Alex Boonstra 
  
 Leeuwarden | Welpenjongens B
  
1.Bas Haaksma |  Bram Postma 
2.Hendrik Arjen Alkema |  Imre Kuipers 
  
 Herkansing
 Hidde Faber Kyran Talsma 
  
 Leeuwarden | Welpenmeisjes
1.Marrit Hoekstra |  Rosalie ten Brink 
2.Froukje Anita Lei | Tessa Wouda 
  
 Herkansing
1.Froukje Patricia Blanke |  Liv Koops 
  
  Zondag 14 augustus
  Sint Annaparochie | Dames Hoofdklasse
1.Ilse Tuinenga | Louise Krol | Sjanet Wijnia
2.Nynke Sijbrandij | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
3.Anna-Dieuwke Dijkstra | Harmke Siegersma | Annelien Broersma
Ried | Dames eerste klasse
1.Anna Ennema | Andrea Kroes | Marije Hellinga
2.Aletta van Popta | Lisanne Scharringa | Elly Hofman
Herkansing
1.Moniek Lootsma | Senne Idsardi | Ilse van Beem
Dronryp | Jongens poule kaatsen
1.Pieter den Breejen | Marten Leijenaar | Jan Tymen Eisma
2.Iwan Hiddinga | Rink Sterk | Johan Cnossen
3.Jelmer-Foppe Drijfhout | Jarno Feenstra | Leon Wijning
Stiens | Schooljongens A klasse
1.Eelco Meijer | Lieuwe van der Kamp
2.Silvan Elzinga | Sjoerd van der Schaar
Stiens | Schooljongens b klasse
1.Stijn Feenstra | Kyano van Swinden Koopmans
2.Bauke Jetze Kalsbeek | Laas van Dalfsen
3.Jesse Vrieswijk | Erwin Arjen Yska
Herkansing
1.Jesse Greidanus | Jan Friso Anema
2.Sander Kuipers | Harmen Jacob Postma
Anjum | Pupillenjongens A klasse
1.Melle Talsma ( Achlum) | Allon Elzinga
2.Sem van der Wei | Rick van der Weerdt
Anjum | Pupillenjongens B klasse
1.Auke Pieter Kalsbeek | Jorrit Kroondijk
2.Hilwert Kuiper | Mart Roersma
3.Thomas Rinia | Harmen Postma
Herkansing
1.Andries Durk Hettinga | Melle Talsma ( Hilaard)
2.Renke Jacob Cuperus | Ynte Sjoerd Dijkstra
Zweins | Pupillenmeisjes A
1.Rikst Grijpstra | Rianne van der Walt
2.Hendrika Stegenga | Floorke de Boer
Zweins | Pupillenmeisjes B
1.Dana Marrit Koopmans | Elske Kroondijk
2.Marloes Koops | Sygrid Bosch
Herkansing
1.Rens Bos | Aisha Mahmoud

Subscribe To Our Newsletter