Home laatste nieuws De uitslagen van 13 en 14 augustus 2022

De uitslagen van 13 en 14 augustus 2022

539
0

De dames kaatsen om plaatsing voor de PC of de Keats Off. De meisjes kaatsten de Revanche Ald Meiers in Schettens-Longerhouw. Deze en andere uitslagen hebben we voor je verzameld.

 Harlingen | Dames Hoofdklasse (DEL)
1.
Ilse Tuinenga | Louise Krol | Jeska Terpstra
2.Rixt Fokkema | Anne Monfils | Fiera de Vries
3.Roelie Kroondijk | Manon Scheepstra | Jennie Terpstra
  
 Goutum | Dames Eerste klasse AFGELAST
  
 Schettens Longerhouw | Revanche Ald Meiers meisjes (foto: Lijkle Spijksma)
1.Dronryp: Iris Veltman | Lisanne Scharringa | Senne Idsardi
2.Bolsward: Minke Tjalsma | Inge Blanke | Noa Elzinga
  
 Hitzum | Schoolmeisjes A klasse
1.Brecht Renema | Nina-Claire Wijning
2. Sophie Kroondijk | Martsen van der Goot
  
 Hitzum | Schoolmeisjes B klasse
1. Lieke Tuinier | Rianne van der Walt
2. Lisanne Venema | Jildou Sterk
3. Fianne Dijkstra | Stientje Geertsma
  
Herkansing
1.Jetske Zijlstra | Mariska Stegenga
2.Marit van der Meer | Hendrika Stegenga
 Leeuwarden | welpenjongens A
1.Gerlof Schuiling | Imro van der Meer
2.Harke Slagman |  Alex Boonstra 
  
 Leeuwarden | Welpenjongens B
  
1.Bas Haaksma |  Bram Postma 
2.Hendrik Arjen Alkema |  Imre Kuipers 
  
 Herkansing
 Hidde Faber Kyran Talsma 
  
 Leeuwarden | Welpenmeisjes
1.Marrit Hoekstra |  Rosalie ten Brink 
2.Froukje Anita Lei | Tessa Wouda 
  
 Herkansing
1.Froukje Patricia Blanke |  Liv Koops 
  
  Zondag 14 augustus
  Sint Annaparochie | Dames Hoofdklasse
1.Ilse Tuinenga | Louise Krol | Sjanet Wijnia
2.Nynke Sijbrandij | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
3.Anna-Dieuwke Dijkstra | Harmke Siegersma | Annelien Broersma
Ried | Dames eerste klasse
1.Anna Ennema | Andrea Kroes | Marije Hellinga
2.Aletta van Popta | Lisanne Scharringa | Elly Hofman
Herkansing
1.Moniek Lootsma | Senne Idsardi | Ilse van Beem
Dronryp | Jongens poule kaatsen
1.Pieter den Breejen | Marten Leijenaar | Jan Tymen Eisma
2.Iwan Hiddinga | Rink Sterk | Johan Cnossen
3.Jelmer-Foppe Drijfhout | Jarno Feenstra | Leon Wijning
Stiens | Schooljongens A klasse
1.Eelco Meijer | Lieuwe van der Kamp
2.Silvan Elzinga | Sjoerd van der Schaar
Stiens | Schooljongens b klasse
1.Stijn Feenstra | Kyano van Swinden Koopmans
2.Bauke Jetze Kalsbeek | Laas van Dalfsen
3.Jesse Vrieswijk | Erwin Arjen Yska
Herkansing
1.Jesse Greidanus | Jan Friso Anema
2.Sander Kuipers | Harmen Jacob Postma
Anjum | Pupillenjongens A klasse
1.Melle Talsma ( Achlum) | Allon Elzinga
2.Sem van der Wei | Rick van der Weerdt
Anjum | Pupillenjongens B klasse
1.Auke Pieter Kalsbeek | Jorrit Kroondijk
2.Hilwert Kuiper | Mart Roersma
3.Thomas Rinia | Harmen Postma
Herkansing
1.Andries Durk Hettinga | Melle Talsma ( Hilaard)
2.Renke Jacob Cuperus | Ynte Sjoerd Dijkstra
Zweins | Pupillenmeisjes A
1.Rikst Grijpstra | Rianne van der Walt
2.Hendrika Stegenga | Floorke de Boer
Zweins | Pupillenmeisjes B
1.Dana Marrit Koopmans | Elske Kroondijk
2.Marloes Koops | Sygrid Bosch
Herkansing
1.Rens Bos | Aisha Mahmoud