Home uitslagen Freule 2022 | Morra Lioessens wint! Alle Uitslagen

Freule 2022 | Morra Lioessens wint! Alle Uitslagen

497
0

In Wommels wordt de 120e Freulepartij verkaatst. Er staan 35 parturen op de lijst. Hieronder vind je alle uitslagen

 
1. Arum 5-0
6-0
2. Folsgare
3. Achlum 5-2
6-6
4. Jubbega
5. Grou 5-2
6-0
6. Bolsward
7. Winsum 5-2
6-6
8. Witmarsum
9. Driezum 2-5
0-6
10. Dronryp
11. Exmorra 5-1
6-2
12. Reduzum
13. Bitgum 5-0
6-0
14. Lollum
15. Stiens 2-5
2-6
16. Wommels
17. Niawier 5-1
6-6
18. Heerenveen
19. Marsum 5-5
6-6
20. Sneek
21. Raerd 5-0
6-2
22. Balk
23. Makkum 3-5
0-6
24. Morra
25. Harlingen 3-5
2-6
26. Sexbierum
27. Spannum 5-4
6-2
28. Wiuwert
29. Goënga 4-5
0-6
30. Oude Bildtzijl
31. Franeker 5-4
6-4
32. St Annaparochie
33. Hommerts 1-5
4-6
34. Leeuwarden
35. Reahûs
TWEEDE OMLOOP
35. Reahûs 2-5
4-6
1. Arum
3. Achlum 4-5
2-6
5. Grou
7. Winsum 4-5
0-6
10. Dronryp
11. Exmorra 5-5
4-6
13. Bitgum
16. Wommels 1-5
0-6
17. Niawier
19. Marsum 1-5
4-6
21. Raerd
24 Morra 5-5
6-0
26. Sexbierum
27 Spannum 5-5
6-6
30. Oude Bildtzijl
31. Franeker 5-5
6-2
34 Leeuwarden
DERDE OMLOOP
1. Arum 5-3
6-4
5. Grou
 
10. Dronryp 5-4
6-4
13. Bitgum
 
17. Niawier 3-5
0-6
21. Raerd
24. Morra 5-2
6-0
27. Spannum
31. Franeker
VIERDE OMLOOP
31. Franeker 5-3
6-4
1. Arum
10. Dronryp 5-5
2-6
21. Raerd
24. Morra
HALVE FINALE
24. Morra 5-5
6-4
31. Franeker
FINALE
21. Raerd 3 -5
4-6
24. Morra Lioessens