Home laatste nieuws Dronryp wint Jong Feintepartij 2023

Dronryp wint Jong Feintepartij 2023

645
0

Het partuur van Dronryp (Jorrit Nanninga, Jorn Lars van Beem en Rick Minnesma) heeft met overmacht de achttiende editie van de Jong Feintepartij in Easterein gewonnen. In de derde omloop kwam Bolsward tot vier eersten tegen de latere winnaars, maar verder was over de hele dag gezien het verschil met de rest groot. Dronryp incasseerde slechts vijf tegeneersten in vijf omlopen.

Premiewinnaar Witmarsum (Jari Visser, Redmer Zaagemans, Colin Baarda) kreeg in de eerste finale geen eerst aan de telegraaf. Ook in de eerste omloop (tegen Sint Jacobiparochie) en de tweede omloop (tegen Wommels) won Dronryp zonder de tegenstander een eerst te gunnen. In de halve finale was ook het verschil met Menaam (Youri de Groot, Mark Polstra, Douwe Palsma) groot: 5-1 en 6-2.

De onderlinge verschillen in de eerste omloop waren ook in het algemeen vrij groot. Franeker – Arum eindigde op 5-5 en 6-6 in het voordeel van Arum, maar op de hele eerste lijst kwam geen enkel verliezend partuur verder dan drie eersten. Twee keer werd het 5-0, vier keer 5-1, twee keer 5-2 en drie keer 5-3.

(foto: Henk Bootsma)