Home laatste nieuws Deelnemers PC en Keats Off bekend

Deelnemers PC en Keats Off bekend

471
0

Na twee gewonnen omlopen en een staand nummer plaatst het partuur André van Dellen, Willem Heeringa en Pieter Jan Plat zich als laatste partuur rechtstreeks voor de PC. Ook de deelnemers aan de Keats Off zijn bekend.

Geplaatst zijn:

Partuur Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra

Partuur Marten Bergsma | Dylan Drent* | Hendrik Kootstra

Partuur Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar

Partuur Enno Kingma | Kees van der Schoot | Menno van Zwieten

Partuur Bauke Triemstra | Sjoerd de Jong* | Patrick Scheepstra

Partuur Johannes van der Veen | Jorn Lars van Beem | Rick Minnesma

Partuur Auke Boomsma | Hessel Postma | Tsjerk Elsinga

Partuur Patrick van Dellen | Thomas Dijkstra | Steven Koster

Partuur Remmelt Bouma* | Bauke Dijkstra | Evert Pieter Tolsma

Partuur Haye Jan Nicolay | Gabe Jan van Popta | Pieter Jan Leijenaar

Partuur Gerrit Jan Duiven | Hendrik Jan van der Velde | Riemer Hoekstra

Partuur Paul Dijkstra | René de Haan | Hendrik Bouwhuis

Partuur Youri de Groot | Allard Hoekstra | Laas Pieter van Straten

Partuur Rutger Torensma | Harold de Boer | Jurrit Osinga

Partuur André van Dellen | Pieter Jan Plat | Willem Heeringa

* De kaatsers in dit overzicht hebben zich geplaatst voor de PC. Een aantal is echter geblesseerd. Dylan Drent wordt waarschijnlijk vervangen door Jacob Wassenaar, Sjoerd de Jong door Daniël Iseger en Remmelt Bouma door Jelte Pieter Dijkstra

Geplaatst voor de Keats Off:

Partuur Redmer Zaagemans | Wytze Wassenaar | Yannick Hielkema

Partuur Peter van Zuiden | Kevin Jordi Hiemstra | Gerben de Boer

Partuur Gerard de Vries | Mark Minnesma | Stefan van der Meer

Partuur Corné Tuinenga | Michel van der Veen | Hillebrand Visser

De Keats Off wordt donderdag om 18:30 gekaatst op it Sjûkelân