Home laatste nieuws De kaats-uitslagen van zondag 24 juli 2022

De kaats-uitslagen van zondag 24 juli 2022

425
0

Een spannend weekend voor de heren. Wie staat er op de PC en wie moet nog voor een plekje op de PC strijden tijdens de Keats off. Hessel Postma won vandaag de eerste krans op de hoofdklasse in Huizum. Hij viel in voor Jacob Wassenaar die een liesblessure opliep. En natuurlijk kaatsten ook de dames en de jeugd. Alle uitslagen van zondag 24 juli 2022 op een rij.

Huizum | Heren Hoofdklasse
1.Marten Bergsma | Hessel Postma | Hendrik Kootstra
2.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
3.Haye Jan Nicolay | Gabe Jan van Popta | Pieter Jan Leijenaar
Weidum | Heren eerste klasse
1.André van Dellen | Pieter Jan Plat | Willem Heeringa
2.Johannes van der Veen | Jorn Lars van Beem | Rick Minnesma
3.Patrick van Dellen | Thomas Dijkstra | Steven Koster
Damwâld | Heren tweede klasse
1.Redmer Zaagemans | Wytze Wassenaar | Yannick Hielkema
2.Wierd Baarda | Jeroen de Boer | Wessel Hilverda
3.Thom Stellingwerf | Jarno Feenstra | Redmer Cnossen
Sint Jacobiparochie | Heren 35 + AFGELAST
Sint Jacobiparochie | Heren 50+ A klasse
1.Hans Felkers | Dirk Machiela | Jacob Kamstra
2.Johnpeter Boersma, Evert Tolsma, Johannes Siegersma
Sint Jacobiparochie | Heren 50+ B klasse
1.Johan vd Veen | Klaas van der Vlugt, Jan Hoekstra
2.Joop Bootsma | Roel Venema | Maikel Versnel
3.Jan Fokke Mulder, Gerrie Otter, Lieuwe Althof
Herkansing
1.Henk Mulder, Jan de Jong, Herman Radelaar
2.Jacob vd Pol, Murk de Jong, Germ de Graaf
Huizum | Dames Hoofdklasse
1.Nynke Sybrandy | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2.Ilse Tuinenga | Louise Krol | Sjanet Wijnia
3.Inge Jansma | Larissa Smink | Elly Hofman
Menaam | Dames eerste klasse
1.Anna-Dieuwke Dijkstra | Rixt Wijnia | Annelien Broersma
2.Moniek Lootsma | Rixt Blanke | Ilse Marije van Beem
3.Serena Hovenga | Mintje Meintema | Aluca Bouma
Herkansing
1.Roelie Kroondijk | Amarins de Groot | Jennie Terpstra
Exmorra | Schooljongens A klasse
1.Eelco Meijer | Sjoerd van der Schaar
2.Karst Hoekstra | Tymen Bijlsma
Exmorra | Schooljongens B klasse
1.Rudmer Faber | Jacob Boersma
2.Niels Stoker | Brian Oosting
3.Teije Ties Kingma | Teun Westgeest
Herkansing
1.Tyme Jonker | Martijn Mossel
2.Bauke Jetze Kalsbeek | Jurre Dijkstra
3.Jelke Wybenga | Jelke Veldhuis
Bolsward | Schoolmeisjes A klasse
1.Sophie Kroondijk | Britt Joustra
2.Jeldou Koopmans | Martsen van der Goot
Bolsward | Schoolmeisjes B klasse
1.Aniek Koopmans | Ilja Wijtsma
2.Maud van der Veen | Fenna Hoekstra
3.Rikst Baarda | Elina Schotanus
Herkansing
1.Lieke Tuinier | Marrit Bruinsma
Dronryp | Pupillenmeisjes A klasse
1.Rixt Grijpstra | Ilse van der Galiën
2.
Dronryp | Pupillenmeisjes B klasse
1.
2.
3.
Wergea | Welpenjongens
1.Harke Slagman | Hylke Tassebajof
2.Pieter Meindersma | Hidde Faber
Herkansing
1.Lars Haarsma | Alex Boonstra