Home laatste nieuws Deelnemers Keats-Off Dames PC

Deelnemers Keats-Off Dames PC

330
0

11 parturen zijn zeker van de Dames PC Vier parturen kaatsen donderdag 16 augustus de Keats-Off in Akkrum. De rest mag het volgend jaar nog eens proberen.

 

1. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia | Manon Scheepstra
2. Nynke Sybrandy | Wiljo Sybrandy | Marrit Zeinstra
3. Elly Hofman | Marte Altenburg | Martzen Deinum
4. Tineke Dijkstra | Sandra Hofstra | Louise Krol
5. Anne Monfils | Margriet Bakker | Harmke Siegersma
6. Marije van der Meer | Martine Tiemersma | Annelien Broersma
7. Jildou Sweering | Jeske Terpstra | Jennie Terpstra
8. Sietske Okkema | Maaike Osinga | Aukje van Kuiken
9. Anna-Brecht Bruinsma | Anouk Tolsma | Kim Dijkstra
10. Wybrig Bakker | Hiske Zeinstra | Melissa Hiemstra
11. Amarins de Groot | Mintje Meintema | Ineke van der Ploeg
Keats-Off
12. Nicole Hempenius | Anke Winkel | Simona Kootstra
13. Annet de Haan | Hester Bruinsma | Hendrieke van der Schoot
14. Anne-Berber Zeinstra | Lotte Delgrosso | Jildou Felkers
15. Nelie Steenstra | Sigrid de Jong | Marije Hellinga