Home laatste nieuws De winnaars van 11 en 12 augustus 2018

De winnaars van 11 en 12 augustus 2018

375
0

De winnaars van dit weekeinde! Heb je een aanvulling of een foto? Mail het naar kaatsnieuws@gmail.com

Bitgum | Heren eerste klasse
1. Johan Diertens | Hielke Beijering | Kevin Jordi Hiemstra
2. Lieuwe van der Werff | Jan Sipke Tuinman | Pieter van der Schoot
3. André van Dellen  | Patrick van Dellen | Yannick Hielkema
Jelsum | Dames eerste klasse

1. Andrea Kroes | Hiske Zeinstra | Simona Kootstra
2. Anna-Brecht Bruinsma | Baukje Terpstra | Melissa Rianne Hiemstra
3. Serena Hovenga | Jannica van der Ploeg | Selma van der Molen
Herkansing
1. Everdyna de Haan | Margriet Miedema | Kim Dijkstra
2. Aluca Bouma | Anouk Tolsma | Marije Hellinga
Peins | Heren 30+ 
1. Hielke Miedema | Jan Fokke Mulder | Sjoerd Boonstra
2. Otte Bruinsma | Erik van Bruxvoort | Keimpe Koldijk
3. Henk Deelstra | Tjipko Vellinga | Pier Piersma
Bolsward | Heren 50+ a klasse
1. Sjoerd Nauta | Sipke Hiemstra | Piet Zondervan
2. Dirk Poortstra | Sape Nauta | Ibo Nicolay
3. Piet Machiela | Klaas Kramer | Jacob Kamstra
Bolsward | Heren 50+ b klasse
1. Johan Wittermans | Joop Bootsma | Henk Mulder
2. Ate Bierma | Oeds Broersma |  Auke Akkerman
3. Jan de Boer | Wibe Hoitinga | Jan Brandsma
3. Herman Radelaar | Anne de Vries |  Jan Heida
Harlingen | Dames Hoofdklasse 
1. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia | Manon Scheepstra
2. Anne Monfils | Margriet Bakker | Harmke Siegersma
3. Jildou Sweering | Martine Tiemersma | Annelien Broersma
Ried | Dames eerste klasse

1. Anna-Brecht Bruinsma | Anouk Tolsma  | Kim Dijkstra
2. Nicole Hempenius | Anke Winkel | Simona Kootstra
3. Sietske Okkema | Maaike Osinga | Aukje van Kuiken
3. Boukje Houtsma | Janieke Dijkstra | Boukje Ellen Bosma
Stiens | Jongens A klasse

1. Gerwin Dijkstra | Hessel Postma | Jelle Cnossen
2. Jesse Kroondijk | Ignas Dijkstra | Sytze Koree
Stiens | Jongens B klasse
1. Marco van Dijk |Mark Minnesma | Verry van der Meer
2. Roan Hooghiemstra | Germ Epema | Bert Veltman
3. Justin Krottje | Harm van der Ploeg | Yoram Elsinga
Herkansing
1. Jorn Lars van Beem | Gerrit Hendriks | Jelmer Miedema
2. Germ Pyt van Popta | Justin de Vries | Jacob Klaas Dijkstra
Makkum | Meisjes 

1. Larissa Smink | Anna Rob | Iris Cuperus
2. Anouk Smink | Anna Rixt Iedema | Chantal de Witte
Makkum | Meisjes herkansing
1. Inge Jansma | Jessie Rekker | Lisanne Leijenaar
Reduzum | Schooljongens A klasse

1. Rick Minnesma | Rink Rudmer Sterk
2. Leon Wijning | Rutger Kumbangsila
Reduzum | Schooljongens B klasse
1. Johan Cnossen | Johan Tolsma
2. Sjouke Beimers | Redmer Wiersma
3. Brent Timmerman | Daniël Meesters
3. Dylan Koel | Matthys Renema
Reduzum | Herkansing
1. Stijn Vincken | André de Vries
2 Edwin de Vries | Jarno Feenstra
Reduzum | Schoolmeisjes A klasse
1. Rixt Blanke | Gerde Lycklama a Nijeholt
2. Foke Jil Bakker | Iris Veltman
Reduzum | Schoolmeisjes B klasse
1. Eline van Dijkhuizen | Marije Hiemstra
2. Femke Alberda | Femke Folkerts
Herkansing schoolmeisjes
1. Frieda Hofman | Marsha Broersma
Goutum | Pupillenjongens A klasse
1. Iwan Hiddinga | Jurre Reitsma
2. Milan van der Weg | Jaimy Koel
Goutum | Pupillenjongens B klasse
1. Jorrit Palma | Leon Smink
2. Jelle Rense Lei | Stef van Steen
Sint Annaparochie | Pupillenmeisjes  A-klasse
1. Elske van Straten | Maud Hellinga
2. Marije Bokma | Selma van der Wal
Sint Annaparochie | Pupillenmeisjes  B-klasse
1. Jelly Hiemstra | Sophie Kroondijk
2. Isabella Sijtsma | Nina-Claire Wijning
3. Brecht Renema | Mirthe Joustra
Herkansing
1. Doutsen Veendorp | Lolkje de Jong
Tzummarum | Welpenjongens
1. Dennis Bida | Douwe Wieling
2. Lieuwe van der Kamp | Damien Koopmans
3. Kyano van Swinden Koopmans | Rudmer Faber
Herkansing
1. Stijn Feenstra | Allon Elzinga
2. Pieter Harke Miedema | Jőrgen Postma
Tzummarum | Welpenmeisjes
1. Jeldau Koopmans | Lotte Ytsje Hoekstra
2 Minke Talsma | Naomi Schaaf
Herkansing
1 Karina Mollema | Lieke Tuinier