Home laatste nieuws De winnaars van zondag 9 juli 2023

De winnaars van zondag 9 juli 2023

2874
0

De heren hoofdklasse in Bolsward, die niet meetelt voor de ranking, een dames hoofdklasse wedstrijd waarbij een groot deel van de toppers niet aanwezig waren en de jeugd die in actie kwam op verschillende velden. We verzamelden de uitslagen weer voor je. Aanvullingen kunnen geappt worden: 06- 51 32 26 89

Bolsward | Heren Hoofdklasse vf
1.Marten Bergsma | Kees van der Schoot | Hendrik Kootstra
2.Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
3.Bauke Triemstra | Hendrik Jan van der Velde | Riemer Hoekstra
Ried | Heren eerste klasse afdeling
1.Wedstrijd gestaakt. Finale tussen Berltsum 1 en Bolsward wordt dinsdag gekaatst
2.
3.Dronryp: Wierd Baarda | Tsjerk Elsinga | Jacob Tijmersma
3.Berltsum 2: Wytze Wassenaar | Patrick Nauta | Ruben Eijzenga
Balk | Dames hoofdklasse 4 partuur Poule
1.Amarins de Groot | Louise Krol | Senne Idsardi
2.Annet de Haan | Andrea Kroes | Gerde Lycklama a Nijeholt
Balk | Dames eerste klasse
1.Roelie Kroondijk | Elly Hofman | Anne Dieuwke Dijkstra
2.Rixt Fokkema | Rixt Wijnia | Jennie Terpstra
Herkansing
1.Moniek Lootsma| Larissa Smink | Melissa Rianne Hiemstra
Winsum | Jongens A klasse
1.Pieter den Breejen | Bjorn Idsardi | Nick van der Walt
2.Jens Kooistra | Rindert Zijlstra | Jelvin Kaper
Winsum | Jongens B klasse
1.Jardo Sterkenburg | Karst Hoekstra | Martijn Mossel
2.Sybrand Veldhuis | Tymen Bijlsma | Jarno Tjepkema
3.Martin Tjepkema | Daan Harkema | Sido Harkema
Herkansing
1.Luca Wijngaard | Meindert-Jan Zijlstra | Jesse Greidanus
2.Sjoerd van der Schaar | Johan Gaastra |Ruben Keizer
Winsum | Meisjes A klasse
1.Suzanna Allema | Brecht Renema | Berber van der Goot
2.Jeldau Koopmans | Dido Iedema | Yannah Palma
Winsum | Meisjes B klasse
1.Hilde Stremler | Marrit Wielenga | Rianne Sjoukje Terluin
2.Rigt van der Velde, Afke Marij van der Goot, Rikst Baarda
Herkansing
1.Jetske Zijlstra | Inez Bosch | Mare Dijkstra
Harlingen | Schooljongens
1.Jimte Tilma | Rudmer Faber | Siete Wassenaar
2.Jurre Dijkstra | Marten Jan Koree | Ruben Hendriks
3.Frans Oosterbaan | Niek Dijkstra | Teije Ties Kingma
Herkansing
1.Douwe Wieling | Lieuwe van der Kamp | Sijtse Kloosterman
Balk | Schoolmeisjes A klasse
1.Maud Scheffer | Anna Lotte van Beem
2.Aniek Koopmans | Hendrika Stegenga
Balk | Schoolmeisjes B klasse
1.Michelle Sijtsma | Mariska Stegenga
2.Maren de Vries | Marit Steigenga
3.Sam van der Marel | Elina Schotanus
Balk | Schoolmeisjes C klasse
1.Trynke Nijman | Idwer Vis
2.Minke Lys Leenstra | Berber Boersma
Spannum | Pupillenjongens A klasse
1.Mart Roersma | Sigert Bouma
2.Jan Willem Koopal | Roan van Swinden Koopmans
Spannum | Pupillenjongens B klasse
1.Thomas Zeinstra | Harke Slagman
2.Zenn Hoitinga | Jelle Nijman
Herkansing
1.Sven Kingma | Pieter Meindersma
Marsum | Pupillenmeisjes A klasse
1.Fenna Koster | Marrit Hoekstra
2.Anna Miedema | Jeline Bosch
Marsum | Pupillenmeisjes B klasse
1.Esmee de Jong | Laura Wagenaar
2.Evy Wijnia | Nynke Visser
3.Esther Lootsma | Marije Eelkema
3.Rosalie ten Brink | Yellina Tilma
Herkansing
1.Froukje Anita Lei | Frouwkje Dijkstra
Dronryp | Welpenjongens A klasse
1.Bas Haaksma | Danny Haarsma
2.Imro van der Meer | Thijmen Bults
Dronryp | Welpenjongens B klasse
1.Jorrit Hardholt | Edwer Wijngaarden
2.Max Menage | Redmer Porte
3.Hendrik Hoekstra | Herre Zijlstra
3.Lennart Wagenaar | Jaring Jan Postma
Herkansing
1.Danny Terpstra | Jasper Tjepkema
2.Redmar Dunnewind | Jesse de Haan
Dronryp | Welpenmeisjes A klasse
1.Marthe Wassenaar | Marije Punter
2.Froukje Patricia Blanke | Amy Giliam
Dronryp | Welpenmeisjes B klasse
1.Sanne Elgersma | Sinne Mous
2.Emma Tjeerdema | Ise Hoeksema
Herkansing
1.Lieke Smeding | Iris Tolsma
2.Emma Hornstra | Marin Grondsma