De winnaars van zondag 20 augustus 2023

1622
0

De heren hoofdklassers kaatsten in Kimswerd, de pupillen in Anjum. Die uitslagen, en alles daar tussenin, vind je in ons overzicht.

Kimswerd | Heren Hoofdklasse (DEL)
1.Tjisse Steenstra | Kevin Jordi Hiemstra | Jan-Tymen Eisma
2.Auke Boomsma | Pieter Jan Plat | Hans Wassenaar
3.André van Dellen | Jorn Lars van Beem | Rick Minnesma
Easterein | Dames Hoofdklasse (VF)
1.Ilse Tuinenga | Anne Monfils | Marrit Zeinstra
2.Annet de Haan | Louise Krol | Sjanet Wijnia
3.Amarins de Groot | Larissa Smink | Noa Elzinga
Dronryp | Jongens A (DEL)
1.Brent Timmerman | Marten Daaf Alkemade | Jisse Draaisma
2.Jelvin Kaper | Martijn Mossel | Mient Schregardus
3.Stijn Vincken | Jesse Greidanus | Jelle Jan Dijkstra
3.Otte Algra | Remco Yska | Brent Jesse van Beem
Herkansing
1.Jelmer Foppe Drijfhout | Meindert Jan Zijlstra | Edwin Arjen Yska
2.Jelte Meesters | Tymen Bijlsma | Jacob Boersma
Stiens | Schooljongens A (DEL)
1.Ruurd Oosterbaan | Jort de Kroon
2.Laas van Dalfsen | Frans Oosterbaan
Stiens | Schooljongens B (DEL)
1.Pieter Haantjes | Jonathan de Boer
2.Teije Ties Kingma | Siete Wassenaar
3.Marten Jan Koree | Sverre Stobbe
3.Jetse Miedema | Pieter Hoogland
Herkansing
1.Ryan Wieggers | Dion Stegeman
2.Sijtse Kloosterman | Niek Dijkstra
Anjum | Pupillenjongens A (DEL)
1.Roan Luimstra | Roan van Swinden Koopmans
2.Frank de Kroon | Sigert Bouma
Anjum | Pupillenjongens B (DEL)
1.Imro van der Meer | Andries Durk Hettinga
2.Rimar Kaper | Jelle Rosier
3.Pieter Meindersma | Renke-Jacob Cuperus
Herkansing
1.Roan Schaeffer | Silvester van der Molen
2.Jelco Stegeman | Lars Haarsma