De winnaars van zaterdag 5 augustus 2023

2466
0

De jongens werken langzaam maar zeker toe naar de Freulepartij op woensdag. De meisjes kaatsten de Revanche Ald-Meiers in Schettens. De uitslagen van deze wedstrijden, en alle andere, vind je in onderstaand overzicht.

Witmarsum | Jongens (Afd)
1.Dronryp (Bjorn Idsardi, Brent Jesse van Beem en Brent Timmerman)
2.Morra Ljussens (Jan Bandstra, Jelle Jan Dijkstra en Daniël Wouda);
3.Raerd Jens Kooistra | Sybrand Veldhuis | Jelmer Foppe Drijfhout
3Leeuwarden (Harmen Zuidema, Redmer Lars van der Kooi en Otte Algra)
Witmarsum | Jongens (DEL)
1.Niek de Jager | Pieter den Breejen | Wiebe van Wier
2.Jesse Greidanus | Milan van der Weg | Siebolt Hofman
3.Iwan Hiddinga | Kyano van Swinden Koopmans | Matthys Renema
3.Jardo Sterkenburg | Jesse Miedema | Tyme Jonker
Schettens | Meisjes (Afdeling)
1.Lollum (Britt Joustra | Lisanne Venema | Jeldau Koopmans)
2.Bolsward (Minke Tsjalsma | Inge Blanke | Noa Elzinga)
3.Tzum (Yannah Palma | Marrit Wielenga | Gerbrich Koster)
4.Goënga (Jetske Zijlstra | Afke Marij van der Goot | Martsen van der Goot)
Oudebildtzijl | Schooljongens A (DEL)
1.Laas van Dalfsen | Lieuwe van der Kamp
2.Jort de Kroon | Jelke Veldhuis
Oudebildtzijl | Schooljongens B (DEL)
1.Rick van der Weerdt | Jetse Miedema
2.Melle Talsma (Achlum) | Thiemen Dijkstra
3.Jesse Vrieswijk | Douwe Wieling
Herkansing
1.Cas Nijman | Siete Wassenaar
2.Jurre Dijkstra | Ytsen Tassebajof
Ried | Pupillenjongens A (DEL)
1.Hilwert Kuiper | Mart Roersma
2.Jorrit Kroondijk | Goffe Jensma
Ried | Pupillenjongens B (DEL)
1.Jelle Rosier | Sven Kingma
2.Alrik Wijngaarden | Renke-Jacob Cuperus
Herkansing
1.Imco Jensma | Merwin Koree
2.Jelle Nijman | Imre Kuipers
Ferwert | Welpenmeisjes (DEL)
1.Froukje Patricia Blanke | Iris Tolsma
2.Marthe Wassenaar | Sinne Mous
Herkansing
1.Anouk Groen | Liv Los
2.Veerle van der Werff | Elske Tassebajof