Home laatste nieuws De winnaars van zaterdag 10 juni 2023

De winnaars van zaterdag 10 juni 2023

1115
0
Foto van de welpen: Peter Siemensma

Twee NK’s, wedstrijden voor de heren en de jeugd kwam in actie. Het was druk op de Friese kaatsvelden. We verzamelden de uitslagen en zetten ze voor je op een rij

Broeksterwâld | Heren Hoofdklasse del
1.Tjisse Steenstra | Taeke Triemstra | Hendrik Kootstra
2.Auke Boomsma | Allard Hoekstra | Hans Wassenaar
Berltsum | Heren Eerste klasse
1.Gerard de Vries | Pieter Jan Plat | Jari Visser
2.Peter van Zuiden | Hessel Postma | Patrick van Dellen
Sint Annaparochie| NK Jongens
1.Dronryp: Brent Jesse van Beem | Bjorn Idsardi | Brent Timmerman
2.Jurre Reitsma | Silvan Elzinga | Tymen Bijlsma
3.Sint Annaparochie 1 | Jelvin Kaper, Iwan Hiddinga | Hjalmar Dijkstra
4.Raerd: Jens Kooistra | Sybrand Veldhuis | Jelmer Foppe Drijfhout
4.Reduzum: Symen Miedema | Thijs van Dijk| Lars Tijssen
4.Wommels: Redmer Wiersma | Johan Gaastra | Milan van der Weg
Tzummarum | NK Meisjes
1.Bolsward: Minke Tjalsma | Inge Blanke | Noa Elzinga
2.Tzum: Marrit Wielenga | Yannah Palma | Gerbrich Koster
3.Lollum: Jeldau Koopmans | Britt Joustra | Lisanne Venema
Tzum | Pupillenjongens del ( Prinsenpartij)
1.Jorrit Kroondijk | Sven Kingma
2.Rimar Kaper | Jan Willem Koopal
3.Renke Jacob Cuperus | Lars Haarsma
Herkansing:
1.Roan van Swinden Koopmans | Jort Dijkstra
2.Zenn Hoitinga | Dylano van Coevorden
Tzum: Pupillenmeisjes
1.Floorke de Boer | Marrit de Witte
2.Aisha Mahmoud | Daniek Rinia
3.Sanna Haaksma | Bente van der Woud
Herkansing
1.Sygrid Bosch | Alieke de Jong
2.Evie Wijnia | Fenna Wiersma
Scharnegoutum | Welpenjongens A klasse
1.Imro van der Meer | Collin Terpstra
2.Danny Haarsma | Daan Wobbes
Scharnegoutum | Welpenjongens B klasse
1.Redmer Porte | Melle Terpstra
2.Stijn Haaksma | Tymen Bults
3.Tymen Stenekes | Tjal Boomstra
Herkansing
1.Max Menage | Redmar Dunnewind
2.Kars Andringa | Noud Oosterveld
Hartwerd | Welpenmeisjes A
1.Sinne Mous | Mette Tilma
2Marte Wassenaar | Rianne Cuperus
Vorig artikelBolsward wint NK Meisjes, Dronryp wint bij Jongens
Volgend artikelGert-Anne van der Bos kaatst zich in Stiens in de Top 10