Home laatste nieuws De winnaars van donderdag 9 mei 2024

De winnaars van donderdag 9 mei 2024

1237
0

De heren kaatsten in Tzummarum de generale voor de Bondspartij op Pinkstermaandag. De dames kaatsen een afdelingspartij in Dronryp en de jongens brachten een bezoek aan Vrouwenparochie.

Tzummarum | Heren Hoofdklasse (Afd)
1.Dronryp (Jorrit Nanninga | Jorn Lars van Beem | Rick Minnesma)
2.Witmarsum (Redmer Zaagemans | Colin Baarda | Jari Visser)
3.Franeker (Jan Tymen Eisma | Allard Hoekstra | Patrick Scheepstra)
4.Sexbierum ( Johannes van der Veen | Jelte Visser | Jelle Pieter van der Walt)
4.Minnertsga ( Marten Bergsma | Jacob Wassenaar | Hendrik Kootstra)
Dronryp | Dames Hoofdklasse (Afd)
1.Huizum (Annelien Broersma | Anna-Dieuwke Dijkstra | Marrit Zeinstra
2.Easterein (Roelie Kroondijk | Corrie Kroondijk | Jeska Terpstra)
3.Dronryp (Iris Veltman | Lisanne Scharringa | Senne Idsardi)
Vrouwenparochie | Jongens (DEL)
1.Nick van der Walt | Remco Yska | Teije Ties Kingma
2.Iwan Hiddinga | Hidde Reitsma | Rudmer Faber
3.Silvan Elzinga | Sijtse Kloosterman | Reinder Meulenaar
Herkansing
1.Lars Tijssen | Jan Yntema | Edwin Arjen Yska
2.Jelvin Kaper | Lieuwe van der Kamp | Laas van Dalfsen
Heerenveen | Heren 50+ del A klasse ( Poule)
1.Jan Douwe Gerbranda | Dirk Machiela | Johnpeter Boersma
2.Rein Tiedema | Piet Zondervan | Klaas Dijkstra
3.Evert Tolsma | Bertus Bootsma | Johan Prinsen
Heerenveen | Heren 50+ del B klasse ( Poule)
1.Jan Hoekstra | Jeroen Oosterhof | Douwe Leijenaar
2.Wybren van der Woud | Rene Leenstra | Gerrie Otter
Herkansing
1.Roel Sijbesma |Sjouke de Groot | Roel Venema
2.Klaas Kramer | Johan Wittermans | Jan de Jong