Home laatste nieuws De winnaars van 6 en 7 juli 2019

De winnaars van 6 en 7 juli 2019

177
0

Het laatste NK is verkaatst. Winsum won bij de Heren 50+ de finale van Franeker. Dat gebeurde in Hilversum. Uiteraard werd er ook gewoon op de Friese velden gekaatst. Je vindt alle winnaars hier op een rijtje.

  ZONDAG 7 JULI 2019
   
  Huizum | Heren Hoofdklasse (VF)
1. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Marten Bergsma | Renze Pieter Hiemstra | Hans Wassenaar
3. Bauke Triemstra | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
   
  Huizum | Dames Hoofdklasse (VF)
1. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia | Manon Scheepstra
2. Anne Monfils | Margriet Bakker | Harmke Siegersma
3. Nynke Sijbrandij | Imke van der Leest | Marrit Zeinstra
   
  Peins | Heren Eerste Klasse (VF)
1. Jelle Attema | Gabe Jan van Popta | Patrick Scheepstra
2. Johan Diertens | Kevin Jordi Hiemstra | Lennart Adema
3. Corné Tuinenga | Wiebe Wessel Bos | Gjalt Sjirk de Groot
   
  Spannum | Heren Tweede Klasse (VF)
1. Paul Dijkstra | Hendrik Jan van der Velde | Stefan van der Meer
2. Durk Ennema | Hyltje Bosma | Pieter van der Schoot
3. Jan Tijtsma | Hielke Beijering | Wiebe Dijkstra
   
   
  Witmarsum | Heren 30+
1. Stiens (Hans Felkers | Hielke Miedema | Douwe Anema)
2. Franeker (Willem Buurstra | Atze Bosch | Michel van der Veen)
   
  Herkansing
1. Sexbierum (Teake van der Walt | Bauke Postma | John Mons)
   
  Wier | Jongens (Afd)
1. Dronryp 1: Rick Minnesma | Jorn Lars van Beem | Mark Minnesma
2. Berltsum: Thomas Dijkstra | Allard van Wigcheren | Rink Rudmer Sterk
3. Kimswerd: Klaas Westra | Martijn Wiersma | Karel Monfils
3. Jellum: Harold de Boer | Wiebe Siemen Leenstra | Jelmer Miedema
  Zweins | Meisjes A (DEL)
1. Anouk Smink | Inge Jansma | Larissa Smink
2. Iris Oosterbaan | Fiera de Vries | Julia Marthine Rienks
   
  Zweins | Meisjes (DEL)
1. Jessie Rekker | Marrit Meijer | Moniek Lootsma
2. Rixt Blanke | Sigrid Post | Bente Miedema
   
  Herkansing
1. Romy Postma | Iris Veltman | Iris Jasper
   
  Franeker | Schooljongens A (DEL)
1. Jan Tymen Eisma | Nick van der Walt | Matthys Renema
2. Sjouke Beimers | Jan Bandstra | Harmen Zuidema
   
  Franeker | Schooljongens (DEL)
1. Luuk Zwaagstra | Marten Daaf Alkemade | Sybrand Veldhuis
2. Jens Kooistra | Otte Algra | Brent Jesse van Beem
3. Lieuwe Meint Postma | Jorrit Faas | Jelvin Kaper
   
  Herkansing
1. Bjorn Idsardi | Jesse Miedema | Sjoerd van der Schaar
2. Douwe Faber | Tjitte Reitsma | Erwin Vos
   
  ZATERDAG 6 JULI 2019
   
  Hilversum | NK Heren 50+ (Afd)
1. Winsum (Hotze Bonnema | Siebe Tolsma | Pieter Hilverda)
2. Franeker (Bennie Hof | Jan Sipma | Ludwig Seerden)
3. Sexbierum (Jochum Mollema | Jan van der Schoot | Teake van der Walt)
   
  Easterein | Heren Hoofdklasse (DEL)
1. Marten Bergsma | Gabe van Popta |  Laas Pieter van Straten
2. Bauke Triemstra | Bauke Dijkstra | Tjisse Steenstra
3. Enno Kingma | Marten Feenstra | Thomas van Zuiden
   
  Easterein | Dames Hoofdklasse (DEL)
1. Ilse Tuinenga | Imke van der Leest | Melissa Hiemstra 
2. Anne Monfils | Margriet Bakker | Martzen Deinum
3. Anne Berber Zeinstra | Jenny Terpstra | Jeska Terpstra
   
  Schettens | Dames Eerste Klasse (VF)
1. Annet de Haan | Amarins de Groot | Hendrieke van der Schoot
2. Fenna Kramer | Margriet Miedema | Kim Dijkstra
3. Hester Zijlstra | Anke Winkel | Simona Kootstra
3. Anna Ennema | Elly Hofman | Ineke van der Ploeg
   
  Herkansing
1. Marie-Jetske Lettinga | Maaike Osinga | Iris van der Veen
2. Baukje Terpstra | Mintje Meintema | Miranda Scheffer
   
  Kimswerd | Jongens A (DEL)
1. Thomas Dijkstra | Karel Monfils | Jesse Kroondijk
2. Bert Veltman | Rutger Torensma | Jurrit Osinga
3. Steven Koster | Stan van den Berg | Hessel Postma
   
  Kimswerd | Jongens B (DEL)
1. Rutger Kumbangsila | Jan Johannes van der Kamp | Marten Leijenaar
2. Yoram Elzinga | Jildert Wijbenga | Dirk Baron
3. Leon Wijning | Ramon Raap | Galil-Taeke Moufakkir
3. Jehannes Gerben Brinksma | Rein Breuker | Jari Visser
   
  Herkansing
1. Gerwin Dijkstra | Melle Fopma | Ingmar Wijma
2. Edgar van Wigcheren | Wesley van der Vaart | Justin Krottje
   
  Ternaard | Meisjes A (DEL)
1. Fiera de Vries | Senne Idsardi | Marije Hiemstra
2. Gerde Lycklama a Nijeholt | Rixt Fokkema | Romy Postma
3. Larissa Smink | Jessie Rekker | Chantal de Witte
   
  Herkansing 
1. Anna Dieuwke Dijkstra | Naomi Wiersma | Julia Marthine Rienks
   
  Pingjum | Schooljongens (VF)
1. Jelmer Foppe Drijfhout | Sjouke Beimers | Jan Bandstra
2. Redmer Wiersma | Harmen Zuidema | Otte Algra
3. Stijn Scheffer | Nick van der Walt | Jelvin Kaper
3. Pieter den Breejen | Bjorn Idsardi | Sybrand Veldhuis
  Herkansing
1. Stijn Vincken | Jurre Reitsma | Matthys Renema
   
  Bolsward | Schoolmeisjes A (DEL)
1. Noa Elzinga | Marscha Broersma
2. Eline van Dijkhuizen | Ilse Marije van Beem
   
  Bolsward | Schoolmeisjes B (DEL)
1. Suzanna Allema | Gerbrich Koster
2. Elske van Straten | Dido Iedema
   
  Herkansing
1. Elbrich Kooistra | Janneke Posthumus
   
  Driesum | Pupillenjongens A (DEL)
1. Jorrit Palma | Silvan Elzinga
2. Lieuwe van der Kamp | Tymen Bijlsma
   
  Driesum | Pupillenjongens B (DEL)
1. Stef van Steen | Leon Smink
2. Pieter Harke Miedema | Jacob Boersma
3. Frans Oosterbaan | Julian Klok
   
  Herkansing
1. Daan Kooistra | Thijs Lanting
2. Eelco Meijer | Kees Sonnema
   
  Hitzum | Pupillenmeisjes A (DEL)
1. Maud Hellinga | Noëlle Hiddinga
2. Linda van der Meer | Brecht Renema
   
  Hitzum | Pupillenmeisjes B (DEL)
1. Lisan Kaper | Karina Mollema
2. Rikst Grijpstra | Jildou Sterk
3. Maud Scheffer | Mara Anna Kuiper
   
  Herkansing
1. Manouk Scharringa | Nathalie Andringa
2. Naomi Schaaf | Michelle Sijtsma