7 februari 2023

De winnaars van 31 augustus en 1 september 2019

kaatsbal, winnaars

Het kaatsseizoen zit er bijna weer op. De heren Hoofdklasse kaatsen dit weekend hun laatste Vrije Formatiewedstrijd. Bij de jeugd waren er dankzij enthousiaste ouders en TC-leden extra wedstrijden. 

  Niawier | Schoolmeisjes A klasse
1. Lisanne Scharringa | Inge Blanke 
2. Noa Elzinga | Hilde Stremler
   
  Schoolmeisjes B klasse
1. Marije Bokma | Afke Marij van der Goot
2. Fardau Krottje | Suzanna Allema
   
  Herkansing
1. Janiek Kloostra | Hester Torensma 
2. Marit Feenstra |  Jelly Hiemstra 
   
  Jirnsum | Pupillenmeisjes A klasse
1. Sophie Kroondijk | Noëlle Hiddinga
2. Jeldau Koopmans en Marrit Bruinsma
   
  Pupillenmeisjes B klasse
1. Martsen van der Goot | Britt Joustra
2. Ilja Wijtsma |  Rikst Grypstra
3. Lotte Ytsje Hoekstra | Manouk Scharringa
   
  Herkansing
1. Ineke de Vries |  Fenna Hoekstra
2. Maud van der Veen |  Rianne Dijkstra
   
  Jirnsum | Pupillenjongens A klasse
1. Jorrit Palma | Silvan Elzinga
2. Brent Jesse van Beem | Lieuwe van der Kamp
   
  Jirnsum | Pupillenjongens B klasse
1. Melle Talsma |  Hjalmar Dijkstra
2. Ruurd Oosterbaan |  Jesse Vrieswijk
3. Eelco Meijer | Jurre Dijkstra
   
  Herkansing
1. Edwin Arjen Yska |  Tymen Jonker
2. Sietse Kloosterman |  Harm Jacob Postma.
   
  Damwâld | Dames Hoofdklasse
1. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia | Manon Scheepstra
2. Nynke Sybrandy | Imke van der Leest | Marrit Zeinstra
3. Tineke Dijkstra | Sandra Hofstra | Louise Krol
   
  Pingjum | Heren Hoofdklasse
1. Bauke Triemstra | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
2. Menno van Zwieten | Kees van der Schoot | Erwin Zijlstra
3. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
   
  Reduzum | Dames eerste klasse
1. Inge Jansma | Corrie Kroondijk (k)| Anouk Smink
2. Serena Hovenga | Lobke Vlasbloem | Aluca Bouma
3. Boukje Houtsma | Anna Rixt Iedema | Hesther de Boer
   
  Herkansing
1. Ilse Zwaagstra | Naomi Wiersma | Fiera de Vries
   
  Reduzum | Heren Eerste klasse
1. André van Dellen | Bauke Dijkstra | Jouke Bosje
2. Peter Tolsma | Peter de Boer | Daniël Iseger
3. Jelle Attema |  Lennart Adema | Patrick Scheepstra
   
  Menaam | Heren 30+
1. Otte Bruinsma | Douwe Jouke Yntema | Roland van Wier
2. Gijsbert Knol |  Keimpe Koldijk
   
  Menaam | Heren 50 +
1. Egbert Bootsma | Jan Fokke Mulder |  Jan Bruinsma
2. Age van der Goot |  Hans Felkers |  Ludwig Seerden
3. Sjoerd Nauta | Piet van der Ploeg |  Hans Diekman
   
  Herkansing
1. Siebe Tolsma | Germ de Graaf | Jan de Jong
   
  Raerd/ Poppenwier Schooljongens
1. Bjorn Idsardi | Durk Bootsma | Jelmer Foppe Drijfhout
2. Erwin Vos | Iwan Hiddinga | Jens Kooistra
3. Arjen Bauke Hofstra |  Jan Tymen Eisma | Redmer Wiersma
   
  Herkansing
1. Jaimy Koel | Matthys Renema |  Pieter den Breejen
   
   
  Balk | Welpenmeisjes
1. Lotte-Ytsje Hoekstra | Anna Lotte van Beem
2. Rikst Grypstra | Aisha Mahmoud
   
  Herkansing
1. Hendrika Stegenga | Lyanne Jongsma
   
  Balk | Welpenjongens A klasse
1. Melle Talsma | Niek Dijkstra
2. Ruurd Oosterbaan |Joachim Schaaf
   
  Balk | Welpenjongens B klasse
1. Allon Elzinga | Dirk Gerrit Bakker
2. Harmen Faber | Sigert Bouma
3. Thomas Zeinstra | Rinse Folkert Dijkstra
   
  Welpenjongens Herkansing B klasse
1. Jitse Bosch | Jelmer Allema
2. Sverre Stobbe | Sem van der Wei
   
   

Subscribe To Our Newsletter