Home laatste nieuws De winnaars van 31 augustus en 1 september 2019

De winnaars van 31 augustus en 1 september 2019

202
0
kaatsbal, winnaars

Het kaatsseizoen zit er bijna weer op. De heren Hoofdklasse kaatsen dit weekend hun laatste Vrije Formatiewedstrijd. Bij de jeugd waren er dankzij enthousiaste ouders en TC-leden extra wedstrijden. 

  Niawier | Schoolmeisjes A klasse
1. Lisanne Scharringa | Inge Blanke 
2. Noa Elzinga | Hilde Stremler
   
  Schoolmeisjes B klasse
1. Marije Bokma | Afke Marij van der Goot
2. Fardau Krottje | Suzanna Allema
   
  Herkansing
1. Janiek Kloostra | Hester Torensma 
2. Marit Feenstra |  Jelly Hiemstra 
   
  Jirnsum | Pupillenmeisjes A klasse
1. Sophie Kroondijk | Noëlle Hiddinga
2. Jeldau Koopmans en Marrit Bruinsma
   
  Pupillenmeisjes B klasse
1. Martsen van der Goot | Britt Joustra
2. Ilja Wijtsma |  Rikst Grypstra
3. Lotte Ytsje Hoekstra | Manouk Scharringa
   
  Herkansing
1. Ineke de Vries |  Fenna Hoekstra
2. Maud van der Veen |  Rianne Dijkstra
   
  Jirnsum | Pupillenjongens A klasse
1. Jorrit Palma | Silvan Elzinga
2. Brent Jesse van Beem | Lieuwe van der Kamp
   
  Jirnsum | Pupillenjongens B klasse
1. Melle Talsma |  Hjalmar Dijkstra
2. Ruurd Oosterbaan |  Jesse Vrieswijk
3. Eelco Meijer | Jurre Dijkstra
   
  Herkansing
1. Edwin Arjen Yska |  Tymen Jonker
2. Sietse Kloosterman |  Harm Jacob Postma.
   
  Damwâld | Dames Hoofdklasse
1. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia | Manon Scheepstra
2. Nynke Sybrandy | Imke van der Leest | Marrit Zeinstra
3. Tineke Dijkstra | Sandra Hofstra | Louise Krol
   
  Pingjum | Heren Hoofdklasse
1. Bauke Triemstra | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
2. Menno van Zwieten | Kees van der Schoot | Erwin Zijlstra
3. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
   
  Reduzum | Dames eerste klasse
1. Inge Jansma | Corrie Kroondijk (k)| Anouk Smink
2. Serena Hovenga | Lobke Vlasbloem | Aluca Bouma
3. Boukje Houtsma | Anna Rixt Iedema | Hesther de Boer
   
  Herkansing
1. Ilse Zwaagstra | Naomi Wiersma | Fiera de Vries
   
  Reduzum | Heren Eerste klasse
1. André van Dellen | Bauke Dijkstra | Jouke Bosje
2. Peter Tolsma | Peter de Boer | Daniël Iseger
3. Jelle Attema |  Lennart Adema | Patrick Scheepstra
   
  Menaam | Heren 30+
1. Otte Bruinsma | Douwe Jouke Yntema | Roland van Wier
2. Gijsbert Knol |  Keimpe Koldijk
   
  Menaam | Heren 50 +
1. Egbert Bootsma | Jan Fokke Mulder |  Jan Bruinsma
2. Age van der Goot |  Hans Felkers |  Ludwig Seerden
3. Sjoerd Nauta | Piet van der Ploeg |  Hans Diekman
   
  Herkansing
1. Siebe Tolsma | Germ de Graaf | Jan de Jong
   
  Raerd/ Poppenwier Schooljongens
1. Bjorn Idsardi | Durk Bootsma | Jelmer Foppe Drijfhout
2. Erwin Vos | Iwan Hiddinga | Jens Kooistra
3. Arjen Bauke Hofstra |  Jan Tymen Eisma | Redmer Wiersma
   
  Herkansing
1. Jaimy Koel | Matthys Renema |  Pieter den Breejen
   
   
  Balk | Welpenmeisjes
1. Lotte-Ytsje Hoekstra | Anna Lotte van Beem
2. Rikst Grypstra | Aisha Mahmoud
   
  Herkansing
1. Hendrika Stegenga | Lyanne Jongsma
   
  Balk | Welpenjongens A klasse
1. Melle Talsma | Niek Dijkstra
2. Ruurd Oosterbaan |Joachim Schaaf
   
  Balk | Welpenjongens B klasse
1. Allon Elzinga | Dirk Gerrit Bakker
2. Harmen Faber | Sigert Bouma
3. Thomas Zeinstra | Rinse Folkert Dijkstra
   
  Welpenjongens Herkansing B klasse
1. Jitse Bosch | Jelmer Allema
2. Sverre Stobbe | Sem van der Wei