Home laatste nieuws De uitslagen van zondag 5 juni 2022

De uitslagen van zondag 5 juni 2022

338
0

Er wordt dit weekend weer gekaatst. Hier vind je het overzicht van de winnaars. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Ried | Heren 35+ AFGELAST
Jorwert | Dames Hoofdklasse del Poule
1.Julia Marthine Rienks | Anne Monfils | Marrit Zeinstra
2.Ilse Tuinenga | Louise Krol | Fiera de Vries
Harlingen | Dames eerste klasse
1.Roelie Kroondijk | Amarins de Groot | Foke Jil Bakker
2.Moniek Lootsma | Rixt Wijnia | Melissa Rianne Hiemstra
Herkansing
1. Iris Jasper | Angela Donga | Gerde Lycklama à Nijeholt
Wommels | Heren 50+ A klasse
1.Piet Machiela | Johan Hiemstra | Piet Zondervan
2.Hilbrand Smit | Wim Henk Nicolay | Ibo Nicolay
3.Anne de Vries | Dirk Machiela | Teake van der Walt
Wommels | Heren 50+ B klasse
1.Rutger Fopma | Johannes de Jong | Jochum de Vries
2.Wybren van der Woud | Henk Mulder | Eddy Sjollema
3.Wietse Punter | Tetman van der Meulen | Durk Punter
3.Douwe Leijenaar | Roel Venema | Simon de Groot
Herkansing
1.Klaas Kramer | Johan Bonsma | Ben Snijder
2.Jan Hoekstra | Marco Trippenzee | Danny de Boer
Pingjum | Jongens afdeling
1.Sint Annaparochie: Jelvin Kaper | Iwan Hiddinga | Rink Sterk
2.Raerd: Jens Kooistra | Jelmer Foppe Drijfhout | Sybrand Veldhuis
3.Dronryp 2: Brent Timmerman | Jardo Sterkenburg | Marten Daaf Alkemade
3.Leeuwarden: Harmen Zuidema | Otte Algra | Rein Beuker
Pingjum | Jongens del
1.Brent Jesse van Beem | Johan Sipma | Luca Wijngaard
2.Jaimy Koel | Heiko Zijlstra | Simon Sjouke Zijlstra
3.Lieuwe van der Kamp | Jan Johannes van der Kamp | Niels de Boer
3.Milan van der Weg | Douwe Faber | Stijn Vincken