Home laatste nieuws De uitslagen van zondag 28 augustus 2022

De uitslagen van zondag 28 augustus 2022

448
0

Er werd dit weekend weer volop gekaatst. Hier vind je het overzicht van de winnaars. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

VANWEGE DE BITGUMER MERKE KUNNEN DE UITSLAGEN LATER KOMEN DAN ANDERS!

Bitgum | Heren Hoofdklasse
1.Haye Jan Nicolay | Gabe Jan van Popta | Pieter Jan Leijenaar
2.Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
3.Johannes van der Veen | Jorn Lars van Beem | Rick Minnesma
Grou | Dames Hoofdklasse
1.Nynke Sijbrandij | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2.Anna-Brecht Bruinsma | Anne Monfils |Gerde Lycklama a Nijeholt
3.Ilse Tuinenga | Louise Krol | Sjanet Wijnia
Menaam | Heren Eerste klasse vf
1.Corne Tuinenga | Michel van der Veen | Eric Zittema
2.Redmer Zaagemans | Wytze Wassenaar | Jelmer Miedema
3.Rutger Torensma | Jan Dirk de Groot | Jurrit Osinga
Menaam | Heren tweede klasse vf
1.Rutmer van der Meer | Verry van der Meer | Jan Tymen Eisma
2.Jelle Attema | Gerrit Jan Duiven | Mart van der Molen
3.Jorrit Nanninga | Brent Timmerman | Marten Leijenaar
Heerenveen | Dames Eerste klasse
1.Wybrig Bakker | Corrie Kroondijk | Fiera de Vries
2.Gerbrich Koster | Marsha Broersma | Iris Veltman
Makkum | Heren 35+ AFGELAST
Makkum | Heren 50+ A klasse
1.Jan Fokke Mulder | Hans Felkers | Ludwig Seerden
2.Siebe Tolsma | Dirk Machiela | Henk Mulder
3.Roland v. Wier | Tjeerd Dijkstra | Wilco Fopma
Makkum | Heren 50+ B klasse
1.Eddy Sjollema | Germ de Graaf | Anne Siderius
2.Joop Bootsma | Gerrie Otter | Roel Sijbesma
3.Wybren v.d. Woud | Hielke Raukema | Lubbert Schreiber
Herkansing
1.Herman Radelaar | Sietse Lenters | Tjeerd Bouma
Folsgare | Jongens del Poule
1.Erwin Vos | Rink Sterk | Wiebe van Wier
2.Iwan Hiddinga | Jorrit de Groot | Bjorn Idsardi
Folsgare | meisjes del Poule
1.Janneke Posthumus | Berber van der Goot | Suzanna Allema
2.Monique Postma | Marije Bokma | Anke Wassenaar
Easterlittens | Schooljongens del
1.Karst Hoekstra | Harmen Jacob Postma | Niels Stoker
2.Silvan Elzinga | Jorrit Buwalda | Mark Reitsma
3.Lieuwe van der Kamp | Jesse Vrieswijk | Jorrit Bosch
3.Rudmer Faber | Teun Westgeest | Sido Polet
Herkansing
1.Pieter Miedema | Teije Ties Kingma | Meindert Jan Zijlstra
2.Sander Kuipers | Leon Smink | Martijn Mossel
Easterlittens | schoolmeisjes del
1.Lisanne Venema | Sofie Koops | Minke Tjalsma
2.Jeldou Koopmans | Lisan Kaper | Rianne Sjoukje Terluin
3.Noëlle Hiddinga | Marrit Bruinsma | Ymke van der Brug
Herkansing
1Britt Joustra | Manouk Scharringa | Lieke Tuinier
2.Aniek Koopmans | Marit vd Meer | Fianne Dijkstra
Húns | Pupillenjongens
1.Ruurd Oosterbaan | Haye Tjeerdema
2.Harmen Faber | Melle Talsma ( Achlum)
3.Allart van der Meer | Gjalt van Klink
3.Frane Oosterbaan | Hilwert Kuiper
Herkansing
1.Joachim Schaaf | Bowe Elings
2.Ryan Wieggers | Rindert Douma
Bolsward | welpenmeisjes
1.Lyset Westra | Marit Dijkstra
2.Esther Lootsma Doutsen Wijtsma
3.Marrit Hoekstra | Rianne Cuperus
3.Marrit de Witte | Daniek Rinia
Herkansing
1.Liv Koops | Froukje Patricia Blanke
2.Marte Wassenaar | Mare Prinsen