2 februari 2023

De uitslagen van zondag 28 augustus 2022

Er werd dit weekend weer volop gekaatst. Hier vind je het overzicht van de winnaars. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

VANWEGE DE BITGUMER MERKE KUNNEN DE UITSLAGEN LATER KOMEN DAN ANDERS!

Bitgum | Heren Hoofdklasse
1.Haye Jan Nicolay | Gabe Jan van Popta | Pieter Jan Leijenaar
2.Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
3.Johannes van der Veen | Jorn Lars van Beem | Rick Minnesma
Grou | Dames Hoofdklasse
1.Nynke Sijbrandij | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2.Anna-Brecht Bruinsma | Anne Monfils |Gerde Lycklama a Nijeholt
3.Ilse Tuinenga | Louise Krol | Sjanet Wijnia
Menaam | Heren Eerste klasse vf
1.Corne Tuinenga | Michel van der Veen | Eric Zittema
2.Redmer Zaagemans | Wytze Wassenaar | Jelmer Miedema
3.Rutger Torensma | Jan Dirk de Groot | Jurrit Osinga
Menaam | Heren tweede klasse vf
1.Rutmer van der Meer | Verry van der Meer | Jan Tymen Eisma
2.Jelle Attema | Gerrit Jan Duiven | Mart van der Molen
3.Jorrit Nanninga | Brent Timmerman | Marten Leijenaar
Heerenveen | Dames Eerste klasse
1.Wybrig Bakker | Corrie Kroondijk | Fiera de Vries
2.Gerbrich Koster | Marsha Broersma | Iris Veltman
Makkum | Heren 35+ AFGELAST
Makkum | Heren 50+ A klasse
1.Jan Fokke Mulder | Hans Felkers | Ludwig Seerden
2.Siebe Tolsma | Dirk Machiela | Henk Mulder
3.Roland v. Wier | Tjeerd Dijkstra | Wilco Fopma
Makkum | Heren 50+ B klasse
1.Eddy Sjollema | Germ de Graaf | Anne Siderius
2.Joop Bootsma | Gerrie Otter | Roel Sijbesma
3.Wybren v.d. Woud | Hielke Raukema | Lubbert Schreiber
Herkansing
1.Herman Radelaar | Sietse Lenters | Tjeerd Bouma
Folsgare | Jongens del Poule
1.Erwin Vos | Rink Sterk | Wiebe van Wier
2.Iwan Hiddinga | Jorrit de Groot | Bjorn Idsardi
Folsgare | meisjes del Poule
1.Janneke Posthumus | Berber van der Goot | Suzanna Allema
2.Monique Postma | Marije Bokma | Anke Wassenaar
Easterlittens | Schooljongens del
1.Karst Hoekstra | Harmen Jacob Postma | Niels Stoker
2.Silvan Elzinga | Jorrit Buwalda | Mark Reitsma
3.Lieuwe van der Kamp | Jesse Vrieswijk | Jorrit Bosch
3.Rudmer Faber | Teun Westgeest | Sido Polet
Herkansing
1.Pieter Miedema | Teije Ties Kingma | Meindert Jan Zijlstra
2.Sander Kuipers | Leon Smink | Martijn Mossel
Easterlittens | schoolmeisjes del
1.Lisanne Venema | Sofie Koops | Minke Tjalsma
2.Jeldou Koopmans | Lisan Kaper | Rianne Sjoukje Terluin
3.Noëlle Hiddinga | Marrit Bruinsma | Ymke van der Brug
Herkansing
1Britt Joustra | Manouk Scharringa | Lieke Tuinier
2.Aniek Koopmans | Marit vd Meer | Fianne Dijkstra
Húns | Pupillenjongens
1.Ruurd Oosterbaan | Haye Tjeerdema
2.Harmen Faber | Melle Talsma ( Achlum)
3.Allart van der Meer | Gjalt van Klink
3.Frane Oosterbaan | Hilwert Kuiper
Herkansing
1.Joachim Schaaf | Bowe Elings
2.Ryan Wieggers | Rindert Douma
Bolsward | welpenmeisjes
1.Lyset Westra | Marit Dijkstra
2.Esther Lootsma Doutsen Wijtsma
3.Marrit Hoekstra | Rianne Cuperus
3.Marrit de Witte | Daniek Rinia
Herkansing
1.Liv Koops | Froukje Patricia Blanke
2.Marte Wassenaar | Mare Prinsen

Subscribe To Our Newsletter