Home laatste nieuws De uitslagen van zaterdag 6 augustus 2022

De uitslagen van zaterdag 6 augustus 2022

520
0
kaatsbal, winnaars

Er werd dit weekend weer volop gekaatst. Hier vind je het overzicht van de winnaars. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Hitzum | Ald meierspartij. Meisjes afdeling.
1.Dronryp: Iris Veltman | Lisanne Scharringa | Senne Idsardi
2.Lollum: Britt Joustra | Lisanne Venema | Jeldau Koopmans
3.Niawier: Hester Torensma | Isabella Sijtsma | Suzanna Allema
Witmarsum | Jongens afdeling
1.Dronryp: Jorrit Nanninga | Bjorn Idsardi | Brent Timmerman
2.Leeuwarden: Harmen Zuidema | Otte Algra | Rein Breuker
3.Sint Annaparochie: Iwan Hiddinga | Jelvin Kaper | Rink Sterk
3.Exmorra: Johan Tolsma | Jarno Feenstra | Marten Leijenaar
Witmarsum | Jongens del en Opstap
1.Jan Bandstra | Jildert Wijbenga | Simon Sjouke Zijlstra
2.Nick Visser | Ate Schaap | Stefan Greidanus
3.Pieter den Breejen | Jaimy Koel | Luuk Zwaagstra
Dronryp | Schooljongens
1.Jelte de Jong | Eelco Meijer | Jort de Kroon
2.Stijn Feenstra | Pieter Miedema | Bauke Jetze Kalsbeek
3.Lars Tijssen | Kyano van Swinden Koopmans | Jelle Jan Dijkstra
3.Silvan Elzinga | Tymen Bijlsma | Lieuwe van der Kamp
Herkansing
1.Martijn Mossel | Mient Schregardus | Jacob Boersma
2.Dennis Bida | Hidde Jorritsma | Harmen-Jacob Postma
Hommerts | Pupillenjongens A klasse
1.Melle Talsma | Niek Dijkstra
2.Joachim Schaaf | Sigert Bouma
Hommerts | Pupillenjongens B klasse
1.Roan Luimstra | Thomas Zeinstra
2.Sem van der Weij | Roan van Swinden Koopmans
3.Harmen Faber | Andries Durk Hettinga
3.Ale Reitsma | Hilwert Kuiper
Herkansing
1.Siete Wassenaar | Daniël de Boer
2.Melle Talsma (Hilaard) | Auke Pieter Kalsbeek
Hommerts | Welpenjongens A klasse
1.Jitse Jan Kroondijk | Gerlof Schuiling
2.Harke Slagman | Imro van der Meer
Hommerts | Welpenjongens B klasse
1.Jasper Tjepkema | Roan Bruinsma
2.Meint van der Zwaag | Bonne Talsma
Herkansing
1.Dooitsen Fopma | Bas Haaksma
Sint Annaparochie | Heren 50 plus A klasse
1.Piet Zondervan | Piet Machiela | Johan Hiemstra
2Bertus Bootsma | Dirk Machiela | Ludwig Seerden
3.Maikel Versnel | Evert Tolsma | Bennie Hof
4.Tjipko Vellinga | Hilbrand Smid | Jarig Katsma
Sint Annaparochie | Heren 50 plus B klasse
1.Haye Hempenius | Johan Bonsma| Sjoerd Nauta
2.Annéus Oostenbrug | Harmen Westra | Ben Snijder
3.Germ de Graaf | Murk de Jong | Simon de Groot
Herkansing
1.Lieuwe Althof | Hylke Algra | Jan Reitsma
2.Henk Porte | Ale Mosselman | Gerke Draaistra
Vorig artikelAld Meiers Partij 2022: Dronryp wint
Volgend artikelFreulepartij 2022 | De Loting