Home laatste nieuws De uitslagen van zaterdag 10 en zondag 11 september 2022

De uitslagen van zaterdag 10 en zondag 11 september 2022

413
0

Er werd dit weekend weer gekaatst. Hier vind je het overzicht van de winnaars. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Goutum | Heren 50+ A-klasse

foto: Lijkle Spijksma
1.Bertus Bootsma | Tjeerd Dijkstra | Evert Tolsma
2.Egbert Bootsma | Nanning Seepma | Piet Zondervan
3.Hilbrand Smid | Dirk Machiela | Anco Elgersma
Goutum | Heren 50+ B-klasse

foto: Lijkle Spijksma
1.Sjouke de Groot | Roel Venema | Ludy Limburg
2.Germ de Graaf | Klaas Kramer | Lieuwe Althof
Herkansing
1Hendrik Eringa | Wybren van der Woud | Jan de Jong
2.Ale Mosselman | Albert Walsweer | Piet Stellingwerf
Marsum | Dames Hoofdklasse del
1.Ilse Tuinenga | Manon Scheepstra| Gerde Lycklama a Nijeholt
2.Anna-Dieuwke Dijkstra | Anne Monfils | Annelien Broersma
Marsum | Heren Hoofdklasse del
1.Gert Anne van der Bos | Hendrik Kootstra | Erwin Zijlstra
2.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
3.Auke Boomsma | Hessel Postma | Tsjerk Elsinga
Mantgum | Lytse PC – Heren eerste klasse
1.Elgar Boersma | Jan Dirk de Groot | Pier Piersma
2.Jelle Attema | Gerrit Jan Duiven | Mart van der Molen
3.Paul Dijkstra | René de Haan | Hendrik Bouwhuis