2 februari 2023

De uitslagen van zaterdag 10 en zondag 11 september 2022

Er werd dit weekend weer gekaatst. Hier vind je het overzicht van de winnaars. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Goutum | Heren 50+ A-klasse

foto: Lijkle Spijksma
1.Bertus Bootsma | Tjeerd Dijkstra | Evert Tolsma
2.Egbert Bootsma | Nanning Seepma | Piet Zondervan
3.Hilbrand Smid | Dirk Machiela | Anco Elgersma
Goutum | Heren 50+ B-klasse

foto: Lijkle Spijksma
1.Sjouke de Groot | Roel Venema | Ludy Limburg
2.Germ de Graaf | Klaas Kramer | Lieuwe Althof
Herkansing
1Hendrik Eringa | Wybren van der Woud | Jan de Jong
2.Ale Mosselman | Albert Walsweer | Piet Stellingwerf
Marsum | Dames Hoofdklasse del
1.Ilse Tuinenga | Manon Scheepstra| Gerde Lycklama a Nijeholt
2.Anna-Dieuwke Dijkstra | Anne Monfils | Annelien Broersma
Marsum | Heren Hoofdklasse del
1.Gert Anne van der Bos | Hendrik Kootstra | Erwin Zijlstra
2.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
3.Auke Boomsma | Hessel Postma | Tsjerk Elsinga
Mantgum | Lytse PC – Heren eerste klasse
1.Elgar Boersma | Jan Dirk de Groot | Pier Piersma
2.Jelle Attema | Gerrit Jan Duiven | Mart van der Molen
3.Paul Dijkstra | René de Haan | Hendrik Bouwhuis

Subscribe To Our Newsletter