Home laatste nieuws De uitslagen van het NK Schooljongens. Dronryp wint!

De uitslagen van het NK Schooljongens. Dronryp wint!

204
0

Menaam organiseert dit jaar het NK Schooljongens. Op de lijst staan 29 parturen

Finale

29.Dronryp 15-4
6-4
22.Achlum

Halve finale

29.Dronryp 15-0
6-0
8.Makkum
11.Makkum 12-5
6-6
22.Achlum

Derde omloop

27.Bitgum2-5
4-6
29.Dronryp 1
6.Oudebildtzijl4-5
0-6
8.Makkum 2
11.Makkum 15-3
6-4
17.Franeker
22.Achlum5-0
6-2
26.Stiens

Tweede omloop

29Dronryp 15-2
6-0
2.Arum
3.Húns-Leons4-5
6-6
6.Oudebildtzijl
8.Makkum5-3
6-6
10.Leeuwarden
11.Makkum 15-4
6-2
14.Stiens
16.Bolsward5-5
2-6
17.Franeker
19.Sint Jacob0-5
0-6
22.Achlum
24.Jubbega5-5
4-6
26.Stiens
27.Bitgum

Eerste omloop

1.Tzummarum1-5
0-6
2.Arum
3.Húns-Leons5-5
6-2
4.Reduzum
5.Tzum5-5
4-6
6.Oudebildtzijl
7.Easterlittens2-5
4-6
8.Makkum
9.Sint Annaparochie3-5
0-6
10Leeuwarden
11.Makkum 15-2
6-0
12Anjum
13.Wommels0-5
0-6
14.Sneek
15.Leeuwarden0-5
4-6
16.Bolsward
17Franeker5-5
6-6
18.Menaam
19.Sint Jacobiparochie5-2
6-6
20Minnertsga
21.Mantgum0-5
4-6
22.Achlum
23.Sint Annaparochie2-5
6-6
24.Jubbega
25.Witmarsum3-5
2-6
26Stiens
27Bitgum5-1
6-4
28Dronryp 2
29.Dronryp 1