De uitslagen van de hoofdklasse in Minnertsga

Zowel de dames als de heren mochten vandaag naar Minnertsga voor een wedstrijd. Beide wedstrijden tellen niet mee voor de ranking. Wij hebben de winnaars op een rij gezet.

Minnertsga | Dames Hoofdklasse
1.Ilse Tuinenga | Louise Krol | Sjanet Wijnia
2.Roelie Kroondijk | Amarins de Groot | Jennie Terpstra
3.Anna-Brecht Bruinsma | Anne Monfils | Gerde Lycklama à Nijeholt
Minnertsga | Heren Hoofdklasse
1.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
2.Enno Kingma | Kees van der Schoot | Daniël Iseger

Subscribe To Our Newsletter