Home laatste nieuws De uitslagen van 9 en 10 september 2023

De uitslagen van 9 en 10 september 2023

2238
0

De laatste weken van het kaatsseizoen met enorm hoge temperaturen. Dit weekend kwamen de dames en de heren in actie.

( Foto: Lijkle Spijksma)

Marsum | Dameshoofdklasse del
1.Romy Postma | Jeska Terpstra | Marrit Zeinstra
2.Ilse Tuinenga | Corrie Kroondijk | Anna Dieuwke Dijkstra
3.Annelien Broersma | Andrea Kroes | Noa Elzinga
Mantgum | Lytse PC heren vf
1.Jan Dirk de Groot | Jelle Cnossen | Youri de Groot
2.Paul Dijkstra | Laas Pieter van Straten | Sjoerd de Jong
3. Gerard de Vries | Rink Sterk | Jurrit Osinga 
3.Thom Stellingwerf | Yoram Elzinga | Jelmer Miedema
Marsum | Heren hoofdklasse del
1.Menno van Zwieten| Allard Hoekstra | Hendrik Kootstra
2.André van Dellen | Jorn-Lars van Beem | Rick Minnesma
3.Peter van Zuiden | Hessel Postma | Pieter Jan Leijenaar