Home laatste nieuws De uitslagen van 2, 3 en 4 juli 2021

De uitslagen van 2, 3 en 4 juli 2021

236
0

De eerste klassieker werd dit weekeinde verkaatst en ook de eerste NK’s stonden op de agenda. We zetten alle uitslagen voor je op een rijtje. Heb je een aanvulling? kaatsnieuws@gmail.com of app 06-51322689

 Heerenveen- Heren vf
1.Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
2.Enno Kingma | Kees van der Schoot |  Menno van Zwieten.
  
 Leeuwarden | Burmaniapartij Jongens afdeling
1.Berltsum: Douwe Joostema | Rink Sterk | Thomas Dijkstra
2.Jellum-Bears: Wiebe Siemen Leenstra | Harold de Boer | Jelmer Miedema
3.Bitgum: Thom Dijkstra | Sjouke Beimers | Leon Wijning
4.Wommels: Sietse Jellema | Milan van der Weg | Luca van der Weg
  
 Mantgum | Jong Famme partij
1.Mantgum: Amarins de Groot | Bregt Arendz | Jennie Terpstra
2.Goënga: Moniek Lootsma | Iris Oosterbaan | Andrea Kroes
3.Workum: Nynke Kuipers | Naomie Wiersma | Gerde Gerde Lycklama à Nijeholt
  
 Arum | NK pupillenjongens
1.Achlum: Harmen Faber | Rudmer Faber | Melle Talsma
2.Scharnegoutum: Frans Oosterbaan | Ruurd Oosterbaan
3.Folsgare: Alon Elzinga | Laas van Dalfsen | Lieuwe van der Kamp
 3. Witmarsum: Jan Willem Koopal | Tim Hofstra | Niels Stoker
 Berltsum | NK Pupillenmeisjes
1.Lollum-Waaxens: Britt Joustra | Jeldou Koopmans
2.Witmarsum: Elske Kroondijk | Froukje Westgeest | Aniek Koopmans
3.Sint Annaparochie: Aisha Mahmoud | Lisan Kaper | Noëlle Hiddinga
  
 Franeker | Heren 50+ A klasse
1.Hans Felkers | Dirk Machiela | Piet Zondervan
2.Anco Elgersma | Wim Henk Nicolay | Jan Heida
3.Douwe Wierstra | Jacob Kamstra | Jan Fokke Mulder
  
 Franeker | Heren 50 + B klasse
1.Hendrik Dijkstra | Henk Mulder | Ferdinand van der Werf
2.Douwe Leijenaar | Roel Sijbesma | Siebe van Loon
3.Klaas van der Vlugt | Maikel Versnel | Jan de Jong
3.Bennie Hof | Anne Brouwer | Wietse Punter
  
 Herkansing
1.Thijs Houtsma | Ale Mosselman | Gerke Draaistra
2.Johan van der Veen | Age van der Goot | Eddy Sjollema
  
  Stiens | Heren Hoofdklasse
 1. Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
 2. Chris Wassenaar | Gabe van Popta | Pieter Jan Leijenaar
 3. Marten Bergsma | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
  
  Peins | Heren Eerste klasse
 1.André van Dellen | Jouke Bosje | Willem Heeringa
 2.Peter van Zuiden | Allard Hoekstra | Laas Pieter van Straten
 3. Paul Dijkstra | René de Haan | Gerben de Boer
  
 Bolsward | Heren tweede klasse
 1.Gerrit Jan Duiven | Sjoerd Teake Kooistra | Sybren Poelsma
 2.Rudmer Okkinga | Djurre Seerden | Klaas Pier Folkertsma
 3.Johan Diertens | Jacob Klaas Haitsma | Hillebrand Visser
  
  Kimswerd | Dames Hoofdklasse
 1.Nynke Sijbrandij | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
 2.Tineke Dijkstra | Louise Krol | Harmke Siegersma
 3. Ilse Tuinenga | Margriet Bakker | Sjanet Wijnia
  
  Skingen-Slappeterp | Dames eerste klasse
 1. Aletta van Popta | Mintje Meintema | Miranda Scheffer
 2. Serena Hovenga | Amarins de Groot | Aluca Bouma
 3. Marije Bodde | Anna Dieuwke Dijkstra | Gerde Lyklama a Nijeholt
 3. Foke Jil Bakker | Rixt Blanke | Senne Idsardi
Herkansing
1.Antsje de Vries | Angela Donga | Hendrika van der Schoot
2.Ilse Zwaagstra | Larissa Smink | Noa Elzinga
  Menaam | Jongens afdeling
 1. Dronryp: Jorrit Nanninga | Rutger Kumbangsila | Rick Minnesma
 2. Jellum- Bears: Wiebe Siemen Leenstra | Harold de Boer | Jelmer Miedema
 3. Bolsward: Dietmer Kuperus | Yoram Elzinga | Redmer Cnossen
3.Sint Jacobiparochie: Raymon de Vries | Wesley v.d. Vaart | Verry van der Meer
  Meisjes A klasse ging niet door
  Huizum | Meisjes B klasse
 1. Inge Blanke | Marsha Broersma | Hilde Stremler
 2.Lieke van Loon | Iris Veltman | Gonnie Schilstra
  
  Herkansing
 1.Janneke Posthumus | Nadya Rinske Moufakkir | Femke Folkerts
  
  Franeker | Schooljongens A klasse
 1. Luuk Zwaagstra | Pieter Siebe Cuperus | Jelvin Kaper
 2. Jan Yntema | Clive van der Weerdt | Iwan Hiddinga
  
  Franeker | Schooljongens B klasse
 1. Silvan Elzinga | Milan Krottje | Leon Smink
2.Brent Jesse van Beem | Karst Hoekstra | Jacob Boersma
3.Jorrit Palma | Douwe Faber | Jan-Friso Anema
Herkansing
1.Melle Talsma | Sjoerd de Jong | Jarno Tjepkema
2.Martijn Mossel | Edwin Arjen Yska | Jelle Rense Lei
Marsum | Schoolmeisjes A klasse
1.Selma van der Wal | Marije Bokma
2.Suzanna Allema | Fardau Krottje
Marsum | schoolmeisjes B klasse
1.Anniek Koopmans | Brecht Renema
2.Mara Anna Kuipers | Anna Lotte van Beem
3.Nina Claire Wijning | Lyanne Wiedijk
3.Inez Bosch | Rikst Baarda
Herkansing
1.Martsen van der Goot | Lisanne Venema