4 december 2022

De kaatsuitslagen van zondag 26 juni 2022

Er wordt dit weekend weer volop gekaatst. Hier vind je het overzicht van de winnaars. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Berltsum | Heren hoofdklasse
1.Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
2.Youri de Groot | Allard Hoekstra | Laas Pieter van Straten
3.Enno Kingma | Kees van der Schoot | Menno van Zwieten.
Itens | Heren eerste klasse
1.Gerrit Jan Duiven | Hendrik Jan van der Velde | Daniël Iseger
2.Jelte Pieter Dijkstra | Bauke Dijkstra | Evert Pieter Tolsma
3.Auke Boomsma | Hessel Postma | Tsjerk Elsenga
Reahus | Heren tweede klasse
1.Harold de Boer | Jan Dirk de Groot | Jurrit Osinga
2.Dennis de Bruin | Jan Jelle Jongsma | Keimpe Klaas Dantuma
3.Thom Stellingwerf | Yoram Elzinga | Redmer Cnossen
3.Auke-Geert Ybema | Sjoerd Teake Kooistra | Sybren Poelsma
Arum | jongens vf
1.Johan Sipma | Marten Leijenaar | Jan-Tymen Eisma
2.Tjitte Reitsma | Stefan Greidanus | Jan Yntema
3.Pieter den Breejen | Otte Algra | Harmen Zuidema
Herkansing
1.Jorrit Nanninga | Bjorn Idsardi | Brent Timmerman
2.Jens Rienk Jepkema | Jildert Wijbenga | esse vd Heide
Weidum | Meisjes vf
1.Gerbrich Koster | Marsha Broersma | Iris Veltman
2.Marrit Wielenga | Ilse Kooistra | Eline van Dijkhuizen
3.Moniek Lootsma | Anna Dieuwke Dijkstra | Senne Idsardi
Herkansing
1.Ilse Zwaagstra | Lisanne Scharringa | Noa Elzinga 
Ingelum | Pupillenjongens (Afd)
1.Scharnegoutum (Frans Oosterbaan | Ruurd Oosterbaan)
2.Dronryp 1 (Thomas Zeinstra | Allart van der Meer | Ryan Wieggers)
3.Anjum (Niek Dijkstra | Jelle Rosier | Merwin Koree)
3.Húns (Sigert Bouma | Hilwert Kuiper | Melle Talsma)
Ingelum | Pupillenjongens (DEL)
1.Sander Vriesema | Melle Talsma
2.Site Wassenaar | Frank de Kroon
3.Lasse Boomsma | Meinte Miedema
Sexbierum | Pupillenmeisjes afdeling
1.Dronryp: Anna Lotte van Beem | Manouk Scharringa
2.Balk : Maren de Vries | Hendrika Stegenga | Mariska Stegenga
3.Sint Annaparochie: Noëlle Hiddinga | Aisha Mahmoud
Sint Annaparochie moest opgeven in de halve finale tegen Balk ivm blessure Noëlle Hiddinga.
Opstap
1.Rianne van der Walt | Anniek de Vries
2.Rixt Punter | Jessy Sterk
3.Rixt Grijpstra | Marit Visser
3.Ilse Amels | Idwer Vis

Subscribe To Our Newsletter