Home laatste nieuws De kaatsuitslagen van zondag 26 juni 2022

De kaatsuitslagen van zondag 26 juni 2022

461
0

Er wordt dit weekend weer volop gekaatst. Hier vind je het overzicht van de winnaars. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Berltsum | Heren hoofdklasse
1.Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
2.Youri de Groot | Allard Hoekstra | Laas Pieter van Straten
3.Enno Kingma | Kees van der Schoot | Menno van Zwieten.
Itens | Heren eerste klasse
1.Gerrit Jan Duiven | Hendrik Jan van der Velde | Daniël Iseger
2.Jelte Pieter Dijkstra | Bauke Dijkstra | Evert Pieter Tolsma
3.Auke Boomsma | Hessel Postma | Tsjerk Elsenga
Reahus | Heren tweede klasse
1.Harold de Boer | Jan Dirk de Groot | Jurrit Osinga
2.Dennis de Bruin | Jan Jelle Jongsma | Keimpe Klaas Dantuma
3.Thom Stellingwerf | Yoram Elzinga | Redmer Cnossen
3.Auke-Geert Ybema | Sjoerd Teake Kooistra | Sybren Poelsma
Arum | jongens vf
1.Johan Sipma | Marten Leijenaar | Jan-Tymen Eisma
2.Tjitte Reitsma | Stefan Greidanus | Jan Yntema
3.Pieter den Breejen | Otte Algra | Harmen Zuidema
Herkansing
1.Jorrit Nanninga | Bjorn Idsardi | Brent Timmerman
2.Jens Rienk Jepkema | Jildert Wijbenga | esse vd Heide
Weidum | Meisjes vf
1.Gerbrich Koster | Marsha Broersma | Iris Veltman
2.Marrit Wielenga | Ilse Kooistra | Eline van Dijkhuizen
3.Moniek Lootsma | Anna Dieuwke Dijkstra | Senne Idsardi
Herkansing
1.Ilse Zwaagstra | Lisanne Scharringa | Noa Elzinga 
Ingelum | Pupillenjongens (Afd)
1.Scharnegoutum (Frans Oosterbaan | Ruurd Oosterbaan)
2.Dronryp 1 (Thomas Zeinstra | Allart van der Meer | Ryan Wieggers)
3.Anjum (Niek Dijkstra | Jelle Rosier | Merwin Koree)
3.Húns (Sigert Bouma | Hilwert Kuiper | Melle Talsma)
Ingelum | Pupillenjongens (DEL)
1.Sander Vriesema | Melle Talsma
2.Site Wassenaar | Frank de Kroon
3.Lasse Boomsma | Meinte Miedema
Sexbierum | Pupillenmeisjes afdeling
1.Dronryp: Anna Lotte van Beem | Manouk Scharringa
2.Balk : Maren de Vries | Hendrika Stegenga | Mariska Stegenga
3.Sint Annaparochie: Noëlle Hiddinga | Aisha Mahmoud
Sint Annaparochie moest opgeven in de halve finale tegen Balk ivm blessure Noëlle Hiddinga.
Opstap
1.Rianne van der Walt | Anniek de Vries
2.Rixt Punter | Jessy Sterk
3.Rixt Grijpstra | Marit Visser
3.Ilse Amels | Idwer Vis