4 december 2022

De kaatsuitslagen van zaterdag 25 juni 2022

Er wordt dit weekend weer volop gekaatst. Hier vind je het overzicht van de winnaars. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Wommels | NK dames
1.Goutum: Nynke Sijbrandij | Judith Wiering | Manon Scheepstra
2.Dronryp 1: Inge Jansma | Mintje Meintema | Senne Idsardi
3.Groningen: Andrea Kroes | Anne Monfils | Fiera de Vries
Grou | NK schooljongens
1.Scharnegoutum: Frans Oosterbaan | Ruurd Oosterbaan | Thijs Lanting
2Dronryp: Brent Jesse van Beem | Jort de Kroon | Dennis Bida
3.Raerd: Sylvan Verhoef | Jelke Veldhuis | Daan Kooistra
3.Stiens: Pieter Miedema | Bouke Janse | Bauke Jetze Kalsbeek
Makkum | NK schoolmeisjes
1Lollum -Waaksens: Britt Joustra | Lisanne Venema | Jeldou Koopmans
2Dronryp 2: Marrit Bruinsma | Manouk Scharringa | Anna Lotte van Beem
3.Bolsward: Minke Tjalsma | Tessa Westra | Fenna Cuperus
Holwerd | Heren Hoofdklasse
1.Gert-Anne van der Bos | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
2.Haye Jan Nicolaij | Renze Hiemstra | Menno van Zwieten
Winaam | Heren eerste klasse
1.Corné Tuinenga | Pieter Jan Plat | Patrick Scheepstra
2.Bauke Triemstra | Sip Jaap Bos | Tjerk Elsinga
Boazum | Heren 50 + afdeling
1.Goutum: John Adema | Albert Walsweer | Jan Meindertsma
2.Baard: Siemen Reitsma | Rein Tiedema | Thomas v/d Meer
3.Franeker: Jacob Kamstra | Jan Sipma | Ludwig Seerden
3.Sint Annaparochie: Anne de Vries | Murk de Jong | Johan Hiemstra
Boazum | Heren 50 + del
1.Wim Henk Nicolay | Wiebren v/d Woud | Johan Peter Boersma
2.Evert Tolsma | Jan Hoekstra | Henk Ruiter
3.Anco Elgersma | Wibe Hoitenga | Jan de Jong
3.Peter Kwast | Gerrie Otter | Engbert v/d Meulen
Herkansing
1.Tiede Boorsma | Haye Hempenius | Thijs Houtsma
2.Pieter Hilverda | Jochem de Vries | Anne Siderius
Franeker | Welpen jongens
1.Dylano van Coevorden | Harke Slagman
2.Meinte Hoornstra | Danny Haarsma
Herkansing
1.Jitse Jan Kroondijk | Geert Andringa
2.Hylke Tassebajof | Merwin Koree
Hartwerd | Welpen meisjes
1.Marrit Hoekstra | Tessa Wouda
2.Marrit de Witte | Alieke de Jong
Herkansing
1.Anna Lynn Keegstra | Richt de Vries

Subscribe To Our Newsletter