Home laatste nieuws De kaatsuitslagen van zaterdag 25 juni 2022

De kaatsuitslagen van zaterdag 25 juni 2022

451
0

Er wordt dit weekend weer volop gekaatst. Hier vind je het overzicht van de winnaars. Heb je uitslagen? App die dan naar 06-51322689 , mail naar kaatsnieuws@gmail.com of stuur op Facebook @kaatsnieuws een privébericht.

Wommels | NK dames
1.Goutum: Nynke Sijbrandij | Judith Wiering | Manon Scheepstra
2.Dronryp 1: Inge Jansma | Mintje Meintema | Senne Idsardi
3.Groningen: Andrea Kroes | Anne Monfils | Fiera de Vries
Grou | NK schooljongens
1.Scharnegoutum: Frans Oosterbaan | Ruurd Oosterbaan | Thijs Lanting
2Dronryp: Brent Jesse van Beem | Jort de Kroon | Dennis Bida
3.Raerd: Sylvan Verhoef | Jelke Veldhuis | Daan Kooistra
3.Stiens: Pieter Miedema | Bouke Janse | Bauke Jetze Kalsbeek
Makkum | NK schoolmeisjes
1Lollum -Waaksens: Britt Joustra | Lisanne Venema | Jeldou Koopmans
2Dronryp 2: Marrit Bruinsma | Manouk Scharringa | Anna Lotte van Beem
3.Bolsward: Minke Tjalsma | Tessa Westra | Fenna Cuperus
Holwerd | Heren Hoofdklasse
1.Gert-Anne van der Bos | Dylan Drent | Hendrik Kootstra
2.Haye Jan Nicolaij | Renze Hiemstra | Menno van Zwieten
Winaam | Heren eerste klasse
1.Corné Tuinenga | Pieter Jan Plat | Patrick Scheepstra
2.Bauke Triemstra | Sip Jaap Bos | Tjerk Elsinga
Boazum | Heren 50 + afdeling
1.Goutum: John Adema | Albert Walsweer | Jan Meindertsma
2.Baard: Siemen Reitsma | Rein Tiedema | Thomas v/d Meer
3.Franeker: Jacob Kamstra | Jan Sipma | Ludwig Seerden
3.Sint Annaparochie: Anne de Vries | Murk de Jong | Johan Hiemstra
Boazum | Heren 50 + del
1.Wim Henk Nicolay | Wiebren v/d Woud | Johan Peter Boersma
2.Evert Tolsma | Jan Hoekstra | Henk Ruiter
3.Anco Elgersma | Wibe Hoitenga | Jan de Jong
3.Peter Kwast | Gerrie Otter | Engbert v/d Meulen
Herkansing
1.Tiede Boorsma | Haye Hempenius | Thijs Houtsma
2.Pieter Hilverda | Jochem de Vries | Anne Siderius
Franeker | Welpen jongens
1.Dylano van Coevorden | Harke Slagman
2.Meinte Hoornstra | Danny Haarsma
Herkansing
1.Jitse Jan Kroondijk | Geert Andringa
2.Hylke Tassebajof | Merwin Koree
Hartwerd | Welpen meisjes
1.Marrit Hoekstra | Tessa Wouda
2.Marrit de Witte | Alieke de Jong
Herkansing
1.Anna Lynn Keegstra | Richt de Vries