Home laatste nieuws De kaatsuitslagen van zaterdag 23 juli 2022

De kaatsuitslagen van zaterdag 23 juli 2022

381
0
  Morra-Lioessens | Heren Hoofdklasse
1. Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Erwin Zijlstra
2.  Bauke Triemstra | Daniël Iseger | Patrick Scheepstra
3. Haye Jan Nicolay | Gabe-Jan van Popta| Pieter Jan Leijenaar
  
  Bitgum | Heren Eerste klasse
1.Johannes van der Veen | Jorn Lars van Beem | Rick Minnesma
2. Patrick van Dellen | Steven Koster | Thomas Dijkstra
3. Peter van Zuiden | Gerben de Boer | Kevin Jordi Hiemstra
  
 Morra Lioessens | Dames Hoofdklasse
1.  Wybrig Bakker | Manon Scheepstra | Marrit Zeinstra
2. Roelie Kroondijk | Corrie Kroondijk | Jennie Terpstra
  
  Sint Nicolaasga | Dames eerste klasse AFGELAST VANWEGE TE WEINIG DEELNAME
  
  Ee | Pupillen jongens A klasse
 1. Melle Talsma ( Achlum) | Sigert Bouma
 2. Joachim Schaaf | Ruurd Oosterbaan
  
  Ee | Pupillenjongens B
 1. Gjalt van Klink | Rick van der Weerdt
 2. Pieter Douma | Thymen Damstra
 3. Gerard Boersma| Yde Bokma
 3. Jannard Sipma | Jorrit Kroondijk
  
  Herkansing
 1. Alrick Wijngaarden | Roan van Swinden Koopmans
 
 Ternaard | Welpen meisjes 
 1. Lyset Westra | Rianne Cuperus
 2. Marrit de Witte | Tessa Wouda
 Herkansing 
 1. Marrit Hoekstra | Richt de Vries