De foto’s van het NK Pupillenjongens 2018

In Dronryp werd het NK Pupillenjongens gehouden. De eerste prijs was voor Sint Annaparochie, Sexbierum-Pietersbierum werd tweede en de derde prijs was voor Grou.