Home in beeld 2023 | Dames Hoofdklasse en Eerste klasse in Berltsum

2023 | Dames Hoofdklasse en Eerste klasse in Berltsum

931
0
Jeska Terpstra

De vrouwenpartij in Berltsum is binnen vier jaar gehalveerd, zo meldt Jelle Eijzenga, de voorzitter van KV Berlikum. In 2019 waren er op deze partij nog acht hoofdklasseparturen en dertien eersteklas parturen actief, in totaal 21 parturen. Zondag waren op de uitnodigingspartij slechts tien parturen. Of eigenlijk 11, maar drie kaatssters gaven voor de wedstrijd aan niet mee te kunnen doen.

Henk Hempenius zat weer vanaf het begin van de wedstrijd op het veld. Hij maakte weer een mooi fotoalbum