Home laatste nieuws 2020 | Winnaars Frouljus PC uit elkaar. Wie kaatst met wie?

2020 | Winnaars Frouljus PC uit elkaar. Wie kaatst met wie?

336
0

Bij de mannen gebeurde het vlak na de PC, bij de dames gebeurt hetzelfde. De winnaars van de PC besluiten volgend jaar in andere formaties te kaatsen. Kortom… Ook bij de dames is de stellerij los.


Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra wonnen met overmacht de PC in Weidum. In welke volgorde een en ander is gebeurd, is lastig te achterhalen. Nu de eerste rookwolken zijn opgetrokken, worden wel de gevolgen duidelijk. Nynke Sybrandy, dit jaar nog verliezend PC-finalist, kaatst net als dit jaar met Marrit Zeinstra. Het partuur wordt echter aangevuld, versterkt misschien wel, met Manon Scheepstra. Die ruimte ontstond, omdat Imke van der Leest stopt met kaatsen.

Ilse Tuinenga en Sjanet Wijnia kaatsen volgend jaar met Margriet Bakker.
Verder is zeker, dat het partuur van Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol intact blijft.  De volgende samenstellingen zijn door meerdere (direct betrokken) bronnen bevestigd.

Parturen 2020

– Nynke Sybrandy | Marrit Zeinstra | Manon Scheepstra
– Tineke Dijkstra | Sandra Hofstra | Louise Krol
– Ilse Tuinenga | Margriet Bakker | Sjanet Wijnia
– Sietske Okkema | Jeska Terpstra | Martzen Deinum
– Anna-Brecht Bruinsma | Anne Monfils | Harmke Siegersma
– Wybrig Bakker| Corrie Kroondijk | Fiera de Vries
– Anne Berber Zeinstra | Rixt Wijnia | Hendrieke van der Schoot
– Annet de Haan | Lotte Delgrosso | Annnelien Broersma
–  Roelie Kroondijk| Klasine Huistra | Jennie Terpstra
– Fenna Kramer | Naomi Wiersma| Kim Dijkstra
– Anna Ennema | Anouk Smink | Melissa Rianne Hiemstra
– Andrea Kroes | Sigrid de Jong | Marije Hellinga

(kaatsnieuws.com)