Home uitslagen De winnaars van 3, 4 en 5 juni 2017

De winnaars van 3, 4 en 5 juni 2017

471
0
kaatsbal, winnaars

Dit zijn de uitslagen van het kaatsweekend 3, 4,5 juni 2017. Wie pakten de krans? En wie werden er tweede of derde. Met hulp van onze lezers maken wij wekelijks deze lijst. Heb je een aanvulling? Kaatsnieuws@gmail.com

Ternaard | Dames eerste klasse
1. Fenna Kramer | Mintje Meintema | Melissa Hiemstra
2. Ymkje Yntema | Lotte Delgrosso | Grada van der Schoot
 Achlum | Jongens afdeling
 1.  Exmorra: Jelmer Dijkstra | Albert Feenstra | Pieter Jan Leijenaar
 2. Makkum: Ingmar Wijma | Lars Onrust | Ype Bert van der Logt
 3. Franeker: Rene de Haan | Jort Norder | Siard Bloemsma
 4. Menaam: Erik Minne Cats | Youri de Groot | Mark Polstra
 4. Tzummarum: Jelle Pieter van der Walt | Hylke Jan van der Walt | Jurre Broekstra
 Achlum | Jongens del
 1. Jelle Cnossen | Jesper Tolsma | Tjardi Hoeksma
 2. Wytze Wassenaar | Pier Koopmans | Douwe Pieter Kuipers
 3. Redmer Zaagemans | Hessel Postma | Jelmer de Vries
Wommels | Meisjes afdeling
1. Makkum: Boukje-Ellen Bosma | Lobke Vlasbloem | Kim Dijkstra
 2. Easterein: Roelie Kroondijk | Selma de Boer | Jeska Terpstra
 3. Berltsum: Tessa Reitsma | Hester Zijlstra | Margriet Miedema
 3. Sexbierum: Ilse-Marije Hartman | Anna Ennema | Fiera de Vries
 
Wommels | Meisjes del 
1. Rixt Wijnia | Inge Jansma | Anna Boukje Bloem
2. Simona Kootstra | Anna Brouwer | Rianne Stremler
3. Rixt Fokkema | Hester de Boer | Nynke Marije Faber
Sint Nicolaasga | Schooljongens del A klasse
1. Thomas Dijkstra | Rick Minnesma
2. Steven Koster | Jitze Floris
Sint Nicolaasga | Schooljongens del B klasse
1. Rutger Kumbangsila | Sil Nota
2. Dietmer Kuperus | Haye Tseard van der Hem
3. Jurrit Osinga | Dylan Koel
 
Sint Nicolaasga | Schooljongens herkansing
 1. Leon Wijning | Harm van der Ploeg
 2. Johan Sipma | Rein Breuker
3. Wesley van der Vaart | Henk Hoekstra
Jelsum-Cornjum-Britsum | Schoolmeisjes de A
1. Larissa Smink | Marije Bodde
2. Jessie Rekker | Gerde Lycklama a Nijeholt
Jelsum-Cornjum-Britsum | Schoolmeisjes del B
1.  Esther de Vries | Anna Dieuwke Dijkstra
2. Lieke van Loon | Iris Veltman
3. Alise Steenstra | Senne Idsardi
Jelsum-Cornjum-Britsum | Schoolmeisjes herkansing
1. Baukje Heeringa | Jetske de Boer
2. Famke Zijlstra | Judith Zuidema
Ferwert | Pupillenjongens A klasse
1. Sjouke Beimers | Matthys Renema
2. Redmer Wiersma | Jan Bandstra
 
Ferwert | Pupillenjongens B klasse
1. Menno Johnsen | Bjorn Idsardi
2. Marten Daaf Alkema | Rinnert Tolsma
3. Milan Krottje | Iwan Hiddinga
 
Ferwert | Pupillenjongens B klasse Herkansing
1. Jelvin Kaper | Jan Bauke Weewer
2 Nick van der Walt | Jelte Meesters
3. Ate Schaap | Stijn Scheffer
Burgum | Pupillenmeisjes A klasse
1. Femke Folkerts | Femke Alberda
2. Noa Elzinga | Marsha Broersma
Burgum | Pupillenmeisjes B Klasse
1. Inge Blanke | Afke Marij van der Goot
2. Suzanna Allema | Selma van der Wal
Burgum | Pupillenmeisjes B Klasse Herkansing
1. Jeannette Kramer | Amarins Gerbrandy
 
Gaast -Ferwoude | Welpenjongens
1.  Brent Jesse van Beem | Johan Gaastra
2.  Silvan Elzinga |Johannes de Boer
3.  Tymen Bijlsma | Jelte de Jong
Gaast -Ferwoude | Welpenjongens Herkansing
1.  Hjalmar Dijkstra | Jorrit Buwalda
2.
 
Hantum | Welpenmeisjes
1. Nina-Claire Wijning | Marrit Bruinsma
2. Sophie Kroondijk | Anna Lotte van Beem
 
Jorwert | Dames Hoofdklasse
1.  Ilse Tuinenga | Maaike Osinga | Sjanet Wijnia
2. Joukje Kuperus | Imke van der Leest | Manon Scheepstra
3.  Anne Monfils | Anouk Tolsma | Annelien Broersma
Franeker | Bondspartij
1.
2.
3.
4.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in