Home laatste nieuws De winnaars van 22 en 23 juli 2017

De winnaars van 22 en 23 juli 2017

419
0
kaatsbal, winnaars

Dit zijn de uitslagen van het kaatsweekend 22 en 23 juli 2017. Wie pakten de krans? En wie werden er tweede of derde. Met hulp van onze lezers maken wij wekelijks deze lijst. Heb je een aanvulling? Kaatsnieuws@gmail.com

Morra-Lioessens | Heren Hoofdklasse Vrije formatie
1. Gert-Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
2. Menno van Zwieten | Hylke Bruinsma | Erwin Zijlstra
3. Enno Kingma | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar
 
Witmarsum | Heren eerste klasse
1. Hendrik Tolsma | Allard Hoekstra | Sjoerd de Jong
2 Johannes van der veen | Hendrik Jan van der Velde | Thomas van Zuiden
3. Patrick van Dellen | Jouke Vlasbloem | Aloys Freitag
 
Witmarsum | Heren tweede klasse
1. André van Dellen | Jelmer Westra | Tsjerk Elsinga
2. Kevin Jaarsma | Patrick Kramer | Jan Bauke Tolsma
3. Johan van der Meulen | Djurre Seerden | Joran Gerbranda
3. Harmen Schuitmaker | Lennard Terpstra | Jolt Vollema
Easterlittens | Heren 50 + A klasse
1. Johannes Siegersma | Simon de Groot | Piet Machiela
2. Roel Venema | Siebe Tolsma |  Albert Walsweer
3. Hans Felkers | Douwe Wierstra |  Johan Hiemstra
Easterlittens | Heren 50 + B klasse
1. Jorrit Jorritsma | Piet de Groot | Peter Rinsma
2. Sjouke de Groot | Kees Sikkema | Johan van der Veen
3. Siete Wassenaar | Henk Woppenkamp  | Andries Idzerda
3. Henk Hellinga | Siebe van Loon | Jan Feenstra
 
 Dokkum | Dames eerste klasse
1. Sietske Okkema | Marije Hiemstra | Nynke Sinnema
2. Annet de Haan | Jeska Terpstra |  Selma van der Molen
3. Anne Berber Zeinstra | Lotte Delgrosso en Jildou Felkers
Dokkum | Dames eerste klasse
1. Fenna Kramer | Anke Winkel | Feikje Bouwhuis
2. Anna Ennema | Jannica van der Ploeg | Fiera de Vries
Huizum | Heren Hoofdklasse
1. Arnold Zijlstra | Pieter Jan Plat | Haye Jan Nicolay
2. Marten Bergsma | Dylan Drent | Patrick Scheepstra
3. Gert Anne van der Bos | Taeke Triemstra | Tjisse Steenstra
 
Huizum | Dames hoofdklasse
1. Ilse Tuinenga | Wiljo Sybrandy en Manon Scheepstra
2. Louise Krol | Imke van der Leest | Sjanet Wijnia
3. Elly Hofman | Marte Altenburg | Martzen Deinum
 
Goutum | Heren eerste klasse
1. Peter van Zuiden | Kees van der Schoot | Evert Pieter Tolsma
2. Johannes van der Veen | Hendrik Jan v.d. Velde | Thomas van Zuiden
3. Auke Boomsma | Jelle Jaap Stiemsma | Sip Jaap Bos
Marsum | Dames eerste klasse
1. Janneke Terpstra | Klasine Huistra | Annelien Broersma
2. Jeanette Jansma | Sigrid de Jong | Marije Hellinga
3. Sietske Okkema | Marije Hiemstra | Nynke Sinnema
3. Hesther de Boer | Ymkje Yntema | Aluca Bouma
Marsum | Dames eerste klasse Herkansing
1. Anna-Brecht Bruinsma | Mariska Hoogland | Melissa Rianne Hiemstra
 
Heerenveen | Jongens del A Klasse
1. Wessel v.d. Woud | Jelle Pieter van de Walt | Stefan van der Meer
2. Gerrit Dijkstra | Jelle Cnossen | René de Haan
Heerenveen | Jongens del B Klasse
1. Gjalt Sjirk de Groot | Wybe Kor Pijnakker | Wytze Wassenaar
2. Hessel Postma | Anco Vroom | Aizo Veltman
3. Redmer Zaagemans | Jelmer de Vries | Jarno Hoornstra
 
Oude Leije | Meisjes A klasse
1.
Anna Ennema | Jannica van der Ploeg | Anouk Smink
2.
Amarins de Groot | Fiera de Vries |Selma van der Molen
Oude Leije | Meisjes B klasse
1. Inge Jansma | Dian Dijkstra | Jiska Herrema
2. Corrie Kroondijk | Nynke Beckers | Naomi Wiersma
3. Geanna Faber | Ynola Lommerse | Marit Folkersma
Oude Leije | Meisjes B klasse Herkansing
1. Boukje Ellen Bosma | Tessa Reitsma |  Ellen Jorritsma.
2. Ilse Marije Hartman | Hester Zijlstra | Anna Joostema
Sint Annaparochie | Schooljongens A klasse
1. Jorn Lars van Beem | Harold de Boer
2. Verry van der Meer | Jitze Floris
 
Sint Annaparochie | Schooljongens B klasse
1. Geert Reitsma | Rutger Torensma
2. Jelger van der Meulen | Johan Sipma
3. Jelmer Kuiken | Yoram Elzinga
Sint Annaparochie | Schooljongens B klasse Herkansing
1.  Almer Zijlstra | Haye Tseard van der Hem
2.
Rutger Kumbangsila | Douwe Joostema
 
Sint Annaparochie | Schoolmeisjes A klasse
1. Larissa Smink | Julia Marthine Rienks
2. Jessie Rekker | Foke Jil Bakker
Sint Annaparochie | Schoolmeisjes B klasse
1. Iris Veltman | Moniek Lootsma
2. Famke Zijlstra | Ilse Zwaagstra
3. Lisanne Leijenaar | Geertje Bijlsma
Sint Annaparochie | Schoolmeisjes B klasse Herkansing
1. Sanne van Vilsteren | Romy Postma
2. Chantal de Witte | Anke Wassenaae
Bolsward | Pupillenjongens A klasse
1. Sjouke Beimers | Stijn Vincken
2. Harmen Zuidema | Redmer Wiersma
Bolsward | Pupillenjongens B klasse
1. Sybrand Veldhuis | Jaimy Koel
2. Marten Daaf Alkemade | Milan Krottje
3. Rick Holwerda | Sido Harkema
Hijum-Finkum | Pupillenmeisjes A klasse
1. Ilse Marije van Beem | Noa Elzinga
2. Femke Alberda | Eline van Dijkhuizen
Hijum-Finkum | Pupillenmeisjes B klasse
1.
Janneke Posthumus | Elske van Straten
2.
Yannah  Palma | Femke Buwalda
3.
Hilde Stremler | Afke Marij van der Goot
3. Marrit Wielinga | Jeanette Kramer
Hijum-Finkum | Pupillenmeisjes B klasse Herkansing
1.
Hester Torensma | Yrsa Dijkstra
2. Jelly Hiemstra | Marit Feenstra
Folsgare | Welpenjongens A klasse
1. Daan Kooistra | Jesse Greidanus
2. Jorrit Palma | Eelco Meijer
Folsgare | Welpenjongens B klasse
1.  Lieuwe van der Kamp | Johannes de Boer
2. Reinder Meulenaar | Jort de Kroon
3. Jille Jongsma en Jelke Veldhuis
Folsgare | Welpenjongens B klasse herkansing
1. Jelmer de Boer |  Edwin Arjen Yska
2. Stijn Feenstra | Hjalmar Dijkstra
3. Kyano van Swinden Koopmans | Jesse van der Wal
Schalsum | Welpenmeisjes A klasse
1. Sophie Kroondijk | Martsen van der Goot
2. Nina Claire Wijning | Brecht Renema
Schalsum | Welpenmeisjes B klasse
1. Linda van der Meer | Lotte Ytsje Hoekstra
2. Jetske Zijlstra, Sibrandabuorren | Fenna Hoekstra

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in