Home laatste nieuws Slotschool en Staetlânsskoalle winnen scholenkampioenschap

Slotschool en Staetlânsskoalle winnen scholenkampioenschap

381
0

Op het Sjûkelân hebben de jongens van de Slotschool uit Sint Annaparochie en de meisjes van de Staetlânsskoalle uit Tzum woensdag het Fries Schoolkaatskampioenschap gewonnen.

Sinds drie jaar wordt de finale in Franeker gehouden, daarvoor was de finale in Leeuwarden op Sonnenborgh. Voor de eerste prijswinnaars was er dit jaar een stadspenning, beschikbaar gesteld door het Gemeentebestuur van de Waadhoeke

Jongens met een meisje erbij

Iwan Hiddinga en Dido Iedema van de Slotschool uit Sint Annaparochie waren samen het sterkst op een lijst van 21 parturen. Iwan en Dido kaatsten bij de jongens, maar Dido is een meisje..! Het is voor het eerst in de geschiedenis van het schoolkaatsen dat een jongen en een meisje samen het schoolkaatskampioenschap wonnen. Tweede werden Rutger Altenburg, Jurjen van Dalfsen en Jurre Reitsma van de Sint Maartenschool in Bolsward. De derde plaats was voor het partuur van De Romte 1 uit Dronryp met Bjorn Idsardi, Milan Krotje en Arjen Bauke Hofstra.

Meisjes

Bij de meisjes stonden aanvankelijk 13 parturen op de lijst, maar één partuur trok zit terug. Gerbrich Koster, Bianca Hiemstra en Marrit Wielenga van de Staetlânsskoalle uit Tzum wonnen de krans. Zij lieten De Cingel uit Menaam achter zich met Jelly Hiemstra, Selma van der Wal en Ilse de Boer. Bij de meisjes waren twee derde prijzen, die werden gewonnen door De Oerdracht uit Exmorra met Marije Kuiper en Marit Feenstra en door De Ark uit Makkum met Lenthe Groen, Nienke Tjeerdema en Femke Dijkstra.

Foto’s Henk Bootsma.