Home laatste nieuws Restant Bondspartij 2022 naar 13 juli

Restant Bondspartij 2022 naar 13 juli

297
0

De op Pinkstermaandag verregende Bondspartij wordt uitgekaatst op woensdag 13 juli om 16:00 uur. Dat heeft de KNKB aan de kaatsers laten weten. Er zijn dan nog veertien parturen over. De overige deelnemers verzopen maandag, in figuurlijke zin dan, al in Franeker. De KNKB vergaderde dinsdag over de nieuwe datum en kwam met deze uitkomst.

Het restant ziet er op dertien juli als volgt uit:

  • 3. Minnertsga – 7. Easterlittens
  • 9. Makkum / 11. Dronryp 2 – 16. Bitgum
  • 17. Franeker – 21. Harlingen
  • 27. Easterein – 32. Mantgum
  • 33. Grou – 39. Heerenveen
  • 42. Stiens 1 – 47. Sint Jabik
  • 52. Franeker 2 – 55. Niawier

De uitslagen van de tot nu toe gekaatste partijen vind je hier.