Home laatste nieuws PC Franeker 2018: Trio Van Zuiden wint

PC Franeker 2018: Trio Van Zuiden wint

317
0
Foto: Joachim de Ruijter

In Franeker werd de 165e PC verkaatst. Trio Peter van Zuiden won, Allard Hoekstra werd terecht tot koning uitgeroepen. (foto: Joachim de Ruijter)

1.

 

Remmelt Bouma
Jelte Visser
Willem Heeringa
5-5
2-6
2.

 

Enno Kingma
Renze P. Hiemstra
Hans Wassenaar
3.

 

Durk Ennema
Jacob Klaas Haitsma
Patrick Scheepstra
3-5
4-6
4.

 

Menno van Zwieten
Hylke Bruinsma
Erwin Zijlstra
5.

 

Auke Boomsma
Marten Feenstra
Laas Pieter van Straten
5-4
6-4
6.

 

Paul Dijkstra
Gabe Jan van Popta
Stefan van der Meer
7.

 

Arnold Zijlstra
Pier Piersma
Haye Jan Nicolay
2-5
2-6
8.

 

Gert-Anne van der Bos
Taeke Triemstra
Tjisse Steenstra
9.

 

Bauke Triemstra
Dylan Drent
Hendrik Kootstra
5-2
6-4
10.

 

Jelte-Pieter Dijkstra
Bauke Dijkstra
Evert Pieter Tolsma
11.

 

Jelle Attema
Kees van der Schoot
Sjoerd de Jong
5-4
6-2
12.

 

Elgar Boersma
Hyltje Bosma
Hendrik Bouwhuis
13.

 

Bouke Willem Tuinman
Rene de Haan
Wybren Postma
4-5
2-6
14.

 

Marten Bergsma
Pieter Jan Plat
Jan Schurer
15.

 

Patrick van Dellen
Hendrik Jan van der Velde
Aloys Freitag
3-5
2-6
16.

 

Peter van Zuiden
Allard Hoekstra
Thomas van Zuiden
TWEEDE OMLOOP
2. Enno Kingma
Renze Hiemstra
Hans Wassenaar
5-5
6-6
4. Menno van Zwieten
Hylke Bruinsma
Erwin Zijlstra
5. Auke Boomsma
Marten Feenstra
Laas Pieter van Straten
0-5
4-6
8. Gert-Anne van der Bos
Taeke Triemstra
Tjisse Steenstra
9. Bauke Triemstra
Dylan Drent
Hendrik Kootstra
5-0
6-4
11. Jelle Attema
Kees van der Schoot
Sjoerd de Jong
14. Marten Bergsma
Pieter Jan Plat
Jan Schurer
1-5
4-6
16. Peter van Zuiden
Allard Hoekstra
Thomas van Zuiden
HALVE FINALE
2. Enno Kingma
Renze Hiemstra
Hans Wassenaar
1-5
6-6
8. Gert-Anne van der Bos
Taeke Triemstra
Tjisse Steenstra
9. Bauke Triemstra
Dylan Drent
Hendrik Kootstra
4-5
2-6
16. Peter van Zuiden
Allard Hoekstra
Thomas van Zuiden
FINALE
8. Gert-Anne van der Bos
Taeke Triemstra
Tjisse Steenstra
5-5
2-6
16. Peter van Zuiden
Allard Hoekstra
Thomas van Zuiden