Home laatste nieuws Partuur Romy Postma wint de Keatsoff in Wommels

Partuur Romy Postma wint de Keatsoff in Wommels

1231
0

Romy Postma, Elly Hofman en Gerbrich Koster hebben zich donderdagavond op de keatsoff in Wommels geplaatst voor de PC in Weidum. Aan die PC doen twaalf parturen mee. De eerste elf parturen plaatsten zich op basis van ranking rechtstreeks. De nummers twaalf, dertien en veertien kaatsten donderdag twee omlopen in Wommels om te bepalen wie er naar de PC mocht.

Deze parturen staan woensdag op de PC:
  
1. Ilse Tuinenga |Anne Monfils | Marrit Zeinstra
2. Annet de Haan | Louise Krol | Sjanet Wijnia
3. Iris Veltman | Lisanne Scharringa | Senne Idsardi
4. Aletta van Popta | Jeska Terpstra | Gerde Lycklama a Nijeholt
5. Amarins de Groot | Larissa Smink | Noa Elzinga
6. Wybrig Bakker | Lotte Delgrosso | Fiera de Vries,
7. Roelie Kroondijk | Corrie Kroondijk | Jennie Terpstra
8. Moniek Lootsma | Marsha Broersma | Rixt Blanke
9. Anna Ennema | Andrea Kroes | Marije Hellinga
10. Annelien Broersma | Rixt Wijnia |  Anna-Dieuwke Dijkstra
11. Serena Hovenga | Mintje Meintema | Aluca Bouma
12. Romy Postma | Elly Hofman | Gerbrich Koster

Aan de PC doen dit jaar zes debutanten mee. Dat zijn Iris Veltman, Moniek Lootsma, Marsha Broersma, Rixt Blanke, Romy Postma en Gerbrich Koster