Home laatste nieuws Partuur Annet de Haan wint pilot junioren

Partuur Annet de Haan wint pilot junioren

253
0
Pilot dames junioren

De pilotwedstrijd bij de  dames junioren in Wommels was met negen parturen een groot succes. De PC en de KNKB organiseren bij de heren dit seizoen voor het eerst een juniorencompetitie. Voor de dames leek dat dit jaar niet te lukken. Toch werd er een pilot georganiseerd. Wommels stapte erin en organiseerde de Pilot. PC-voorzitter Ids Hellinga: ,,De pilot wie der meinammen om te sjen hoe de belangstelling wie. Njoggen partoer is in moaie start.” Hellinga hoop dat er volgend jaar meer partijen gehouden worden. ,,Neffens my wiene de froulju ek entûsjast.” 

Annet de Haan, Anouk Smink en Marije Hellinga pakten in Wommels de krans. Zij wonnen glansrijk van Roelie Kroondijk, Joanne Broeders en Martzen Deinum. Een derde prijs was voor Wybrig Bakker, Baukje Terpstra en Louise Krol.