Overleg kaatssters en KNKB: Uitgezette loting afgeschaft

1668
0

Overleg tussen dameskaatssters en de KNKB heeft in ieder geval opgeleverd, dat zij niet meer worden uitgezet. Tot nu toe was het gebruikelijk om Ilse Tuinenga, Marrit Zeinstra, Sjanet Wijnia en Louise Krol bij loting uit elkaar te plaatsen. Dat is vanaf nu, op verzoek van de kaatssters, van de baan. Maar er werden meer onderwerpen besproken bij het overleg, waarbij wel rond de twintig kaatssters waren, maar KNKB-directeur Marco Hoekstra en bondsmedewerkster Afke Hijlkema niet aanwezig waren.

Voor de combinatie poulekaatsen en ranking is door de bond wel een oplossing bedacht, maar die is nog niet volledig doorgevoerd. De ranking is ingericht op basis van gekaatste (of gewonnen) omlopen en niet op basis van gewonnen eersten. Dat betekent dat het rankingsysteem kaatsen in een poulesysteem nog niet aankan. Een en ander wordt daarom, handmatig, op de achtergrond bijgehouden.

En verder… Bij minder dan tien aangemelde parturen kaatsen de dames een hoofdklassepartij (onbeperkt). Een extra stelmoment komt er, ondanks de vraag van enkele kaatssters, niet. De heren vroegen eerder ook om een extra stelmoment. Dat werd wel gehonoreerd. Bij de dames was het onderwerp echter niet bespreekbaar.

Verder is de kaatssters gevraagd om niet de media op te zoeken om daar negatieve geluiden te ventileren.

(kaatsnieuws.com / foto: Henk Bootsma)