Home laatste nieuws Organisatie vraagt opnieuw: “Wie wil er meedoen aan de Freule?”

Organisatie vraagt opnieuw: “Wie wil er meedoen aan de Freule?”

186
0

De Freulepartij in Wommels hoopt op nog tenminste één aanmelding. Het totaal zou daarmee op 32 jongensparturen komen. “De teller stiet no op 31 partoeren dy’t ynteresse toand hawwe”, zegt voorzitter Tjeerd Dijkstra tegen Omrop Fryslân. “We wolle graach nei de 32 ta. Dan kinne we fiif folsleine omlopen keatse.”

De Freulepartij wordt gewoonlijk op de eerste of tweede woensdag van augustus verkaatst. Vanwege het coronavirus werd de wedstrijd al uitgesteld naar 19 september. Dat is op een zaterdag, tegelijk met de start van het voetbalseizoen voor de jeugd. De organisatie deed daarom eerder al een oproep, om helder te krijgen hoeveel afdelingen meedoen. Tjeerd Dijkstra: “It is in ynventarisaasje, it moat op tiid ynsichtlik wêze oft der genôch dielnimmers binne.”

Vorig jaar viel het aantal deelnemende parturen (41) al enigszins tegen. Dijkstra: “Ik ha doe ek sein: de tiden feroarje. It is hieltyd dreger om in goed ôfdielingspartoer ôf te feardigjen, ferieningen moatte hieltyd mear gearwurkje.” Dijkstra verwijst daarmee naar het eenlingenbeleid van de KNKB. Zo deden in Franeker drie parturen uit Dronryp mee, met in het eerste partuur een jongenskaatser uit Wjelsryp.