NK Schooljongens 2023 | Dronryp terechte winnaar!

2312
0

Dronryp heeft in Achlum de finale van het NK Schooljongens gewonnen. In de finale waren Dennis Bida, Ryan Wieggers en Jort de Kroon veel te sterk voor het partuur van Sexbierum (Brandon Cuttress, Sijtse Kloosterman en Mark Reitsma): 5-1 en 6-6.

De jongens van Sexbierum hadden alles al gegeven in de eerdere omlopen. Na de eerste omloop tegen Bitgum (5-4-en 6-6), de tweede omloop tegen Arum (5-5 en 6-6) en derde omloop tegen Witmarsum (5-5 en 6-6) waren de energie en strijdlust op.

Dronryp won in de eerste omloop met 5-0 en 6-0 van Mantgum en had daarna een staand nummer. Een spannende pot in die tweede omloop was de strijd tussen Folsgare (Lieuwe van der Kamp, Laas van Dalfsen en Romke Boonstra) en Stiens (Yde Bokma, Bauke Jetze Kalsbeek en Pieter Miedema). Beide parturen werden als favoriet genoemd. Het was het partuur van Stiens dat de overwinning pakte op 5-4 en 6-2. Het partuur van Achlum 1 met Harmen Faber, Rudmer Faber en Melle Talsma stuurde Stiens naar huis. Ook die wedstrijd op 5-5 en 6-6 en eindigde die wedstrijd met een zitbal van Achlum.

Dronryp won de derde omloop van de winnaars van vorig jaar, de broers Frans en Ruurd Oosterbaan (toen nog voor Scharnegoutum, nu voor Sneek). In de vierde omloop wonnen de Rypsters met 5-5 en 6-0 van Exmorra. Derde prijzen waren er voor Exmorra (Roan van Swinden Koopmans, Kyano van Swinden Koopmans en Stijn Feenstra) en Achlum. De spanning zat meer in de halve finales dan in de finale. Dronryp won op 5-5 en 6-0 van Exmorra, Sexbierum op 5-5 en 2-6 van Achlum.

1.Achlum 23-5 | 6-62.Sneek
3.Húns5-5 | 6-64.Mantgum 1
5.Oude Bildtzijl0-5 | 4-66.Dronryp 2
7.Raerd5-0 | 6-28.Anjum
9.Reduzum5-4 | 6-610.Leeuwarden
11.Exmorra5-1 | 6-012.Makkum 2
13.Bolsward5-2 | 6-414.Balk
15.Achlum 15-2 | 6-216.Bitgum 2
17.Franeker1-5 | 2-618.Folsgare
19.Minnertsga2-5 | 0-620.Stiens
21.Jubbega2-5 | 2-622.Makkum 1
23.Wommels0-5 | 4-624.Witmarsum
25.Sexbierum5-4 | 6-626.Bitgum 1
27.Arum 15-1 | 6-228.Arum 2
29.Mantgum 20-5 | 0-630.Dronryp 1
Tweede Omloop
2.Sneek5-0 | 6-23.Húns
6.Dronryp 25-3 | 6-67.Raerd
9.Reduzum2-5 | 6-611.Exmorra
13.Bolsward1-5 | 6-615.Achlum 1
18.Folsgare4-5 | 2-620.Stiens
22.Makkum 13-5 | 0-624.Witmarsum
25.Sexbierum5-5 | 6-627.Arum 1
30.Dronryp 1
Derde Omloop
30.Dronryp 15-2 | 6-02.Sneek
6.Dronryp 24-5 | 2-611.Exmorra
15.Achlum 15-5 | 6-620.Stiens
24.Witmarsum5-5 | 6-625.Sexbierum
Halve Finale
30.Dronryp 15-5 | 6-011.Exmorra
15.Achlum5-5 | 2-625.Sexbierum
Finale
30.Dronryp 15-1 | 6-625.Sexbierum
Vorig artikelExperiment puntentelling ook bij andere categorieën “in de wacht”
Volgend artikelNK Schoolmeisjes 2023 | Lollum wint!