Home laatste nieuws De loting voor het NK jongens in Wergea

De loting voor het NK jongens in Wergea

265
0

In Wergea wordt zaterdag 10 juni het NK voor jongens gekaatst. Op de lijst staan 43 parturen. Dat zijn er meer dan er de afgelopen jaren geweest zijn. Vorig jaar stonden er 39 parturen op papier. In 2015 41 en in 2014 36. Peins was vorig jaar de grote favoriet maar Exmorra ging er met de prijs vandoor.

1. Ee 2. Morra
3. Ingelum 4. Hommerts
5. Menaam 6. Sint Annaparochie
7. Tzummarum 8. Scharnegoutum
9. Mantgum 10. Harlingen
11. Grou 12. Bitgum
13.  Anjum 14. Lollum
15.  Arum 16. Reduzum
17.  Huizum 18. Tzum
19.  Dongjum 20. Kimswerd
21. Goutum 22. Spannum
23. Folsgare 24. Winsum
25  Jelsum-Cornjum 26. Exmorra
27 Gaast-Ferwoude 28. Stiens
29 Makkum 30. Minnertsga
31 Bolsward 32. Witmarsum
33 Easterein 34. Damwald
35 Achlum 36. Baard
37 Berltsum 38. Wommels
39 Sexbierum-Pietersbierum 40. Dronryp
41. Franeker 42. Alde leije
43.  Wergea

Wie is jouw favoriet?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in