7 februari 2023

De loting van de Ald Meiers partij in Hitzum

Een van de belangrijkste partijen van het jaar wordt zaterdag gekaatst in Hitzum. De Ald Meiers. Dit jaar staan 20 afdelingsparturen op de lijst. Vorig jaar waren dat er 21. Workum doet voor het eerst mee aan de Ald Meiers.

1. Reduzum 2. Stiens
3. Makkum 4. Achlum
5. Ried 6. Workum
7. Minnertsga 8. Winsum
9. Berltsum 10. Scharnegoutum
11. Wommels 12. Mantgum
13. Menaam 14. Exmorra
15. Sexbierum-Pietersbierum 16. Sint Annaparochie
17. Easterein 18. Dronryp
19. Folsgare 20. Arum

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Subscribe To Our Newsletter