Home laatste nieuws Loting Ald Meiers 2019

Loting Ald Meiers 2019

318
0

In Hitzum is dinsdagavond geloot voor de twintigste editie van de Ald Meierspartij in Hitzum. We doen zaterdag niet alleen verslag van de wedstrijd, maar hebben uiteraard ook de loting voor je.

1. Raerd 0-0/0-0 2. Reahûs
         
3. Minnertsga   4. Dronryp
         
5. Arum   6. Workum
         
7. Makkum   8. Balk
         
9. Grou   10. Winsum
         
11. Huizum   12. Berltsum
         
13. Sexbierum   14. Reduzum
         
15. Stiens   16. Easterein
         
17. Goënga   18. Bolsward
         
         
         


(foto’s: kaatsnieuws.com)

Vorig artikelPC 2019 | Foto’s Loting 2019
Volgend artikelLiveBlog | Bergsma, Hiemstra, Wassenaar winnen PC 2019 (gesloten)