In Hitzum is dinsdagavond geloot voor de twintigste editie van de Ald Meierspartij in Hitzum. We doen zaterdag niet alleen verslag van de wedstrijd, maar hebben uiteraard ook de loting voor je.

1. Raerd 0-0/0-0 2. Reahûs
         
3. Minnertsga   4. Dronryp
         
5. Arum   6. Workum
         
7. Makkum   8. Balk
         
9. Grou   10. Winsum
         
11. Huizum   12. Berltsum
         
13. Sexbierum   14. Reduzum
         
15. Stiens   16. Easterein
         
17. Goënga   18. Bolsward
         
         
         


(foto’s: kaatsnieuws.com)

Subscribe To Our Newsletter