Home laatste nieuws Kransen in Huizum voor partuur Larissa Smink

Kransen in Huizum voor partuur Larissa Smink

315
0

Onder prachtige weersomstandigheden met het zonnetje aan de lucht en zo nu en dan een verkoelend briesje vormde op zondag 23 juni 2019 het sportpark van Nijlan het decor waar de meisjes met elkaar de strijd aangingen om de fel begeerde kransen. Zij waren deze dag te gast bij kaatsvereniging O.G. Huizum. Zij organiseerden een vrije formatie wedstrijd. Onder leiding van een clubscheidsrechter gingen 10 vrije formaties met elkaar de degens kruisen.

Inge Jansma – Ilse Zwaagstra

Inge Jansma vormde deze dag een partuur met Jessie Rekker en Gerde Lycklama a Nijeholt. Zij betraden als eerste de groene arena en op weg naar de 2de lijst moesten zij de strijd aan gaan met Ilse Zwaagstra, Lieke van Loon en Rixt Blanke. Het werd een mooie strijd waarin beide parturen goed van start gingen en elkaar aan het begin van de wedstrijd niets toe gaven. Nadat Inge met haar maten het eerste bordje hadden weten binnen te halen keert het evenwicht al snel weer terug op de 1-1. Vanaf dat moment weet Ilse met haar maten de touwtjes in handen te nemen en eerst voor eerst weg te lopen via de 1-2 naar zelfs de 1-3. Zij lijken daarmee goed op weg te zijn maar daar denkt Inge samen met Jessie en Gerde anders over en ze zetten de achtervolging in. Zij weten de spanning terug te doen keren als zij hun 2de eerst aan de telegraaf weten te hangen. De telegraaf keert echter niet terug in evenwicht. Nadat de volgende 2 verkaatste eersten om en om waren verschenen bleef er een 3-4 voorsprong voor de formatie van Ilse. Zij lijken vervolgens als nog als eerste naar de 2de lijst te gaan als zij als eerste het 5de eerst weten te bereiken. De strijd is echter verre van gestreden want Inge, Jessie en Gerde blijven voor elke 2 punten aan de telegraaf vechten en zij slagen er in om nog een 4de eerst binnen te halen. De spanning blijft in de wedstrijd tot aan de laatste slag. Het is uiteindelijk in een zeer zwaar bevochten eerst Rixt die de winst veilig weet te stellen met een prachtige zitbal op de 4-5 6-6.

Roelie Kroondijk – Anna Rob

Roelie Kroondijk stond samen met Corrie Kroondijk en Anouk Smink op de eerste lijst tegenover Anna Rob, Berber Rob en  Inez de Jong. De vliegende start is er voor de formatie van Roelie zij laten er geen gras over groeien en weten het eerste verkaatste eerst binnen te halen. Berber, Anna en Inez proberen gelijk de aansluiting te herstellen maar zien de achterstand groter en groter worden via de 2-0 wordt het zelfs 3-0 en lijkt de wedstrijd een kant over te gaan maar niets blijkt minder langzaam maar zeker lijkt er even zand in de raderen van partuur Roelie te komen en weet het partuur van Berber daarvan te profiteren. Zij weten langzaam maar zeker bordje voor bordje van hun achterstand af te halen en dichter en dichterbij te komen via de 3-1 naar de 3-2. De strijd komt zelfs weer geheel open te liggen als ook Berber samen met Anna en Inez het 3de eerst weet te bereiken en langszij komen op de 3-3. Zij slagen er echter niet in om de partij in hun voordeel te doen kantelen en zien het belangrijke zevende eerst als nog naar partuur Roelie gaan. Zij weten de 4-3 voorsprong vervolgens voor de 2de keer uit te bouwen en als eerste het 5de bordje te bemachtigen. De formatie van Berber blijft het echter wel proberen maar moet uiteindelijk de handdoek gooien op de 5-3 6-4 als Roelie de winst veilig weet stellen voor haar partuur door een zitbal te plaatsen.

Foke Jil Bakker – Marije Bodde

In de 3de partij van de eerste lijst gaat Foke Jil Bakker samen met Anna Dieuwke Dijkstra en Senne Idsardi  de strijd aan met de formatie van Marije Bodde, Julia Marthine Rienks en Iris Oosterbaan. De formatie van Marije heeft de beste start van beide parturen want zij weten gelijk het initiatief te nemen en via de 0-1 uit te lopen naar de 0-2. Ondanks verwoedde pogingen van Foke Jil om het tij te doen keren blijven de verkaatste eersten een kant op gaan en loopt het verschil verder en verder op via de 0-3 naar de 0-4. Het lijkt een makkelijke partij te gaan worden voor Marije, Julia Marthine en Iris maar niets bleek minder waar als zij er niet in slagen om de winst veilig te stellen zien zij hun voorsprong beetje voor beetje afbrokkelen via de 1-4 loopt de spanning verder op naar de 2-4. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een ommekeer of doorbraak zorgen. Foke Jil lijkt met Anna Dieuwke en Senne het passende antwoord te hebben gevonden want zij hebben op eens de touwtjes in handen en weten de achterstand terug te brengen naar de 3-4. De telegraaf keert echter niet terug in evenwicht want het is Marije die samen met haar maten als eerste het 5de eerst weten te bereiken. Beide parturen geven elkaar aan het einde van de wedstrijd niets meer toe en knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. Het is uiteindelijk Iris die de winst veilig weet te stellen als zij de boven weet te vinden op de 3-5 6-6.

Sanne van Vilsteren

Sanne van Vilsteren vormde deze dag een vrije formatie met Tara Brit van der Meulen en Jildou Ekema en stonden op de eerste lijst tegen over Larissa Smink, Naomi Wiersma en Fiera de Vries. Het krachts verschil blijkt in deze partij te groot te zijn ondanks dat Sanne met haar maten alles uit de kast halen gaan de bordjes een kant over. Het eerste verkaatste eerst komt gelijk al in handen van de formatie van Larissa en deze voorsprong weet zij langzaam maar zeker verder en verder uit te bouwen naar de 0-2 en zelfs 0-3. Sanne, Tara en Jildou weigeren de handdoek te gooien en blijven het proberen maar zien hun pogingen daar toe allemaal maar op niets uit lopen en de eersten naar partuur Larissa gaan. Zij komen niet echt in de problemen en weten de 2de lijst veilig te stellen als Fiera de bal over de boven slaat op de 0-5 4-6. Spannendste partij van de eerste lijst was de laatste tussen Ilse Marije van Beem, Lisanne Scharringa en Noa Elzinga (alle drie nog schoolmeisje) en het partuur van Romy Postma, Iris Veltman en Anke Wassenaar. Beide parturen zijn zeer aan elkaar en geven elkaar niets toe. Het is Ilse Marije die met haar maten brutaal weg de leiding weet te nemen waardoor Romy samen met Iris en Anke gelijk de achtervolging in moet zetten. Zij slagen er in om gelijk weer aan te sluiten op de 1-1. Voor de 2de keer weet de formatie van Ilse Marije de touwtjes in handen te nemen en een 2-1 op de telegraaf te zetten. Het zijn prachtige weersomstandigheden in Huizum en het aanwezige publiek kreeg een mooie strijd voorgeschoteld. Voor de 2de keer weet het partuur van Romy de achterstand weg te werken en langzij te komen op de 2-2. Even lijkt het erop dat de beste papieren in handen komen van Romy, Iris en Anke als zij tot 2x toe de leiding weten te nemen op de 2-3 en zelfs op de 3-4. Zij weten dus het belangrijke zevende eerst binnen te halen. Zij kunnen echter niet lang van hun voorsprong profiteren want Ilse Marije weet ditmaal samen met Lisanne en Noa weer langszij te komen op de 4-4. Nadat de laatste 2 verkaatste eersten gelijkmatig werden verdeeld dient uiteindelijk de beslissing te vallen in het laatste te verkaatsen eerst wie er naar de 2de lijst zal gaan. Het zijn Ilse Marije, Lisanne en Noa die aan het langste eind weten te trekken als Noa de bal tot in het  perk weet te retourneren op de 5-5 6-4. Door deze overwinning heeft partuur Ilse Marije een staand nummer op de 2de lijst en weten zich daarmee als eerste voor de halve finale te plaatsen in Huizum.

Ilse Zwaagstra – Roelie Kroondijk

Wie zich bij partuur Ilse Marije gaan voegen moet gaan blijken uit de onderlinge confrontaties op de 2de omloop. Als eerste betreed Ilse Zwaagstra samen met Lieke van Loon en Rixt Blanke de arena om het op te gaan nemen tegen Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Anouk Smink. De formatie van Roelie gaat gelijk goed van start en weet de leiding te nemen door het eerste bordje aan de telegraaf te hangen. Ilse probeert samen met Lieke en Rixt gelijk aan te sluiten maar zien de achterstand verder oplopen via de 0-2 naar de 0-3. Zij lijken maar niet het goede antwoord te kunnen vinden om de partij in hun voordeel te doen kantelen. Roelie komt met haar maten niet echt meer in de problemen en blijven de bordjes aan elkaar rijgen via de 0-4 lopen zij uit naar de 0-5. Ondanks dat Ilse samen met Lieke en Rixt er alles aan hebben gedaan moeten zij de handdoek werpen op 0-5 0-6 als Roelie de winst veilig weet te stellen als zij de bal voor de kaats weet te keren.

Marije Bodde – Larissa Smink

In de 2de partij van de 2de lijst staat er heel wat op het spel de winnaar van deze confrontatie plaatst zich automatisch voor de finale van deze vrije formatie wedstrijd voor meisjes want zij hebben een vrije doorgang in de halve finale door een staand nummer. Het werd een prachtige strijd waarin alle beide parturen alles uit de kast haalden om de finale te bereiken. Marije Bodde begon samen met Julia Marthine Rienks en Iris Oosterbaan aan de opslag tegen Larissa Smink, Naomi Wiersma en Fiera de Vries. Het was een prachtige strijd waarin met regelmaat de 6-6 aan de telegraaf verscheen. Het eerste bordje wordt binnen gehaald door partuur Marije. De telegraaf keert echter al snel weer terug in evenwicht op de 1-1. Larissa weet met Naomi en Fiera beetje voor beetje het initiatief te nemen en de leiding over te nemen als de opgeslagen bal van Julia Marthine buiten het perk belandt op de 1-1 6-6. Wat Marije ook samen met Julia en Iris probeert zij weten de aansluiting op dat moment maar niet te herstellen en zien de achterstand oplopen naar de 1-3. De strijd is er niet minder om want in het volgende eerst is daar wederom de 6-6 maar als de bal uit de wand van Marije richting de boven vertrekt maar niet aan de verkeerde kant van de kwaadpaal langs gaat loopt de achterstand op naar de 1-4. Marije, Julia Marthine en Iris geven de strijd niet op en weten zich langzaam maar zeker weer terug te knokken in de wedstrijd als zij eerst voor eerst van de achterstand weten te halen via de 2-4 naar de 3-4. Zij weten daarmee het belangrijke zevende eerst binnen te halen wat nog wel eens voor een ommekeer kan zorgen. De strijd lijkt vervolgens als nog gestreden wanneer Larissa, Naomi en Fiera als eerste het 5de bordje aan de telegraaf weten te hangen. Marije, Julia Marthine en Iris geven zich niet zonder slag of stoot gewonnen en weten nog een 4de eerst uit het vuur te slepen en daardoor de spanning weer op te voeren. De strijd komt vervolgens nog weer geheel open te liggen als ook de formatie van Marije op de 5 eersten uit komt. Het laatste eerst zal de beslissing moeten gaan brengen wie er naar de finale zal gaan. Het is Fiera die de winst veilig weet te stellen en de finale als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 5-5 6-4.

Ilse Marije van Beem – Roelie Kroondijk

Wie er tegenover de formatie van Larissa in de finale kwam te staan van deze vrije formatie van de meisjes in Huizum moest gaan blijken uit de halve finale tussen het partuur van Ilse Marije van Beem, Lisanne Scharringa en Noa Elzinga en de formatie van Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Anouk Smink. Het eerste bordje aan de telegraaf komt in handen van partuur Roelie als het vizier van Noa niet op scherp staat en de bal buiten het perk belandt op de 4-6. De telegraaf komt echter al weer heel snel terug in balans door goed werk van Noa in het tussenspel als zij in een trik trak situatie de kaats weet te passeren op de 0-1 6-4. Het blijft stuivertje wisselen bij het binnenhalen van eersten. Voor de 2de keer in deze halve finale komen Roelie, Corrie en Anouk op voorsprong als Noa dit maal de bal op de 1-1 4-6 naar het perk mag sturen en deze buiten de perklijnen belandt. Het blijft een mooie strijd want de formatie van Noa geeft niet op en blijft vechten voor elke 2 punten aan de telegraaf. Voor het eerst in deze partij verschijnt er een 6-6 aan de telegraaf. Als Roelie er goed bij is in het tussenspel en de bal tot in het perk weet te retourneren bouwt zij de voorsprong uit naar de 1-3. Het blijft eenrichting verkeer met het verschijnen van bordjes. Met 3 zitballen in een eerst weet Anouk het vierde eerst binnen te halen als zij vervolgens de bal voorbij de kaats weet te slaan op de 1-3 0-6. Ilse Marije, Lisanne en Noa blijven het proberen maar het krachtsverschil blijkt te groot te zijn want met een prachtige zitbal op de 1-4 2-6 weet Roelie het 5de eerst binnen te halen. De strijd is dan gestreden want Roelie geeft met haar maten de partij niet meer uit handen en ze weten de winst veilig te stellen op de 1-5 4-6 als de opgeslagen bal van Noa te kort blijkt te zijn en voor het perk belandt.

Larissa Smink – Roelie Kroondijk

Het is een prachtige kaatsdag in Huizum waar de meisjes te gast zijn bij O.G. Huizum. In de finale van deze vrije formatie staat Larissa Smink samen met Naomi Wiersma en Fiera de Vries tegenover Roelie Kroondijk, Corrie Kroondijk en Anouk Smink. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden waarin het partuur van Larissa het best van start gaat en het eerste bordje weet binnen te halen. Nadat zij het eerste bordje hebben weten te bemachtigen weten zij gelijk de voorsprong uit te bouwen als ditmaal Larissa een prachtige zitbal weet te plaatsen op de 1-0 6-4. Langzaam maar zeker komt de wedstrijd echt op gang en keert de spanning terug in de partij wanneer Larissa de bal retourneert op de 2-0 2-6 maar deze bal over de kwaadlijn vliegt. De balans keert in het volgende eerst weer volledig terug door goed werk van Roelie aan de opslag zijn weet een prachtige zitbal te plaatsen op de 2-1 2-6. Zij slagen er echter niet in om de leiding over te nemen want het is Fiera die hun partuur weer op voorsprong weet te zetten als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 2-2 6-4. Beide parturen halen alles uit de kast om de winst in Huizum binnen te halen. Het initiatief blijft bij partuur Larissa want zij weten als eerste het 4de bordje binnen te slepen als Larissa op het goede moment op de goede plek staat en de bal voor de kaats weet te keren op de 3-2 6-2. Wat Roelie, Corrie en Anouk ook proberen zij slagen er maar niet in om de wedstrijd te doen kantelen. Het vijfde eerst aan de telegraaf komt aan de zijde van partuur Larissa te hangen als de opgeslagen bal van Roelie te kort blijkt te zijn en voor het perk belandt op de 4-2 6-4. De strijd is dan gestreden want Larissa, Naomi en Fiera geven de voorsprong niet meer uit handen en stellen de winst veilig op de 5-2 6-2 als Naomi de kaats weet te passeren.

Uitslag van Huizum:

1e prijs:


Larissa Smink                                                Makkum
Naomi Wiersma                                              Workum
Fiera de Vries                                                 Sexbierum

2e prijs:

Roelie Kroondijk                                             Easterein
Corrie Kroondijk                                             Easterein
Anouk Smink                                                  Makkum

3e prijs:


Ilse Marije van Beem                                      Dronrijp
Lisanne Scharringa                                        Dronrijp
Noa Elzinga                                                    Bolsward

Hier vind je de foto’s van Henk Hempenius