Home laatste nieuws Koninginnetitel voor Marrit Zeinstra in St Jacob

Koninginnetitel voor Marrit Zeinstra in St Jacob

353
0

De dames hoofdklas had voor zondag 17 juni 2018 de kaatsschoenen en de kaatswant weer in de tas gedaan om richting St. Jacobiparochie af te reizen. Zij waren deze dag te gast bij kaatsvereniging “Het Noorden”op Sportpark “De Fijfskaar”. Zij sluiten op deze dag eveneens de eerste cyclus van de vrije formatie af.

Elly Hofman – Nynke Sybrandy

Onder een grijs wolkendek waar zo nu en dan het zonnetje door heen kwam betraden in totaal 8 vrije formaties de arena onder leiding van de heer F. Baarsma. De wedstrijd begon om 12:00 uur en is het Elly Hofman die met haar maten Marte Altenburg en Martzen Deinum als eerste de arena betreedt om de strijd aan te gaan met Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra. Het werd een hele mooie strijd tussen beide formaties die elkaar aan het begin van de partij weinig toe geven.

Elly weet haar partuur aan de leiding te brengen als zij de bal zo naar het perk weet te brengen dat Wiljo deze niet goed weet te verwerken en zij de bal over de kwaad doet vliegen op de 6-4. Beide parturen zijn goed uit de start blokken gegaan en het is Marrit die er in slaagt om de telegraaf weer in balans te brengen met een prachtige boven slag op de 1-0 2-6. Het blijft een mooie strijd en het blijft stuivertje wisselen met het binnen halen van eersten. De formatie van Elly komt voor de 2de keer op voorsprong als zij zelf het perk van Wiljo en Marrit met lege handen achterlaat op de 1-1 6-4. De controle over de wedstrijd lijkt in handen van Elly, Marte en Martzen als zij de voorsprong uit weten te bouwen naar de 3-1 door een prachtige bovenslag van Marte op de 2-1 6-2. Nynke en haar maten lijken er even geen vat op te kunnen krijgen maar blijven knokken voor elke 2 punten aan de telegraaf. De spanning keert terug in de partij als Nynke het perk van Marte en Martzen weet te verschalken met een prachtige zitbal op 3-1 4-6. Langzaam maar zeker weet Nynke samen met Wiljo en Marrit de meer en meer grip op de wedstrijd te krijgen en ze komen zelfs langszij als wederom Nynke een bordje aan hun zijde van de telegraaf weet te hangen als zij de bal voor de kaats weet te keren op 3-2 4-6. De strijd lijkt dan echt los te barsten als het belangrijke 7de eerst vervolgens ook nog op de 6-6 beslist moet gaan worden. Als Nynke het vizier goed op scherp heeft staan en de bal buiten de perklijnen doet belanden komt partuur Elly weer als eerste op voorsprong. Lang kunnen zij daar niet van genieten want in een zeer snel verkaatst eerst weet Nynke zelf haar fout te herstellen op de 4-3 0-6 weet zij een prachtige zitbal te plaatsen. Het blijft een mooie strijd waarin Nynke, Wiljo en Marrit uiteindelijk als eerste het 5de bordje weten te bereiken. Door goed werk van Nynke in het tussenspel zij slaagt er in om de bal voor de kaats te keren op de 4-4 0-6. Het partuur van Elly probeert het nog wel degelijk maar moet uiteindelijk de handdoek werpen op de 4-5 46 als Marrit hun laatste 2 punten weet binnen te halen met een prachtige bovenslag.

Ilse Tuinenga – Nelie Steenstra

In de 2de partij van de eerste omloop begint Ilse Tuinenga met haar maten Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra aan de opslag. Ilse stuurt eveneens om klokslag 12:00 de eerste bal naar het perk bestaande uit Harmke Siegersma en Anne Monfils (zij verving deze dag de geblesseerde Margriet Bakker) en de opslag wordt aan hun zijde verzorgt door Nelie Steenstra. Ilse weet met haar opslag de strijd open te breken als zij de bal zo naar het perk weet te brengen dat Harmke en Anne er totaal geen vat op krijgen op de 6-2. De voorsprong wordt al snel daarna verdubbeld door Sjanet als zij de bal over de boven weet te sturen op de 1-0 6-0. Nelie probeert met Anne en Harmke het tij te doen keren maar het verschil loopt vervolgens verder op wanneer Nelie het vizier niet op scherp heeft staan op de 2-0 6-2. Even lijkt het er op dat er als nog een bordje naar Nelie, Anne en Harmke zal gaan als zij een 6-4 voorsprong weten te nemen in het volgende verkaatste eerst. Zij weten het bordje echter niet te verzilveren want met een prachtige bovenslag weet Manon hun weer langszij te brengen op de 6-6. Het is Ilse die vervolgens aan zet is met de opslag en als zij het perk van Harmke en Anne weer kansloos laat en een zitbal weet te plaatsen komt haar partuur op een 5-0 voorsprong. Nelie, Anne en Harmke zien als nog een bordje aan de telegraaf verschijnen wanneer Ilse op de 5-0 2-6 het vizier niet op scherp heeft staan en de bal buiten het perk beland is de eer gered want ondanks dat voor de 2de keer in deze partij een 6-6 verschijnt gooit Sjanet de deur naar de 2de lijst in het slot als zij de bal over de boven doet vliegen op 5-1 6-6.

Anne Berber Zeinstra – Marije van der Meer

Anne Berber Zeinstra die samen met Lotte Delgrosso en Jildou Felkers een vrije formatie vormt neemt het op tegen Marije van der Meer, Maaike Osinga (vervangt deze dag de geblesseerde Klasine Huistra) en Annelien Broersma. Het beloofde een mooie strijd te gaan worden als het eerste verkaatste bordje gelijk op de 6-6 beslist moet worden. Het is Annelien die het weet binnen te slepen op de 6-6 weet zij de kaats te passeren. Het evenwicht keert echter heel snel terug als ditmaal Marije er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te plaatsen op de 0-1 6-2. Het blijft stuivertje wisselen met het binnenhalen van eersten. Marije, Maaike en Annelien slagen er in om de leiding over te nemen door een mooie passeerslag van de kaats van Annelien op 1-1 4-6. De formatie van Anne Berber probeert de achtervolging in te zetten alleen zien zij de pogingen mislukken en het 3de eerst gaan partuur Marije van der Meer als ditmaal Anne Berber het perk mist op de 1-2 2-6. Het krachtsverschil lijkt te groot te zijn want Marije, Maaike en Annelien denderen door en komen op een 1-4 voorsprong. De strijd blijkt verre van gestreden want het is Jildou die de spanning terug weet te brengen in de wedstrijd door de bal richting de boven te sturen op de 1-4 6-4. Via een snel verkaatst eerst loopt de spanning verder en verder op. Als de opgeslagen bal van  Marije buiten het perk valt is het verschil terug gebracht naar 1 eerst. Het belangrijke zevende eerst in een partij komt dus in handen van partuur Anne Berber. De telegraaf keert ook hier niet terug in de partij want het 5de eerst aan de telegraaf komt in hand van partuur Marije door een buitenslag op de 3-4 4-6  van Anne Berber. De strijd is dan gestreden want Marije, Maaike en Annelien laten de voorsprong niet meer uit handen glippen en gaan naar de 2de lijst als ditmaal Marije er in slaagt om Lotte tot een kwaadslag te dwingen op de 3- 5 4-6.

Anna Brecht Bruinsma – Tineke Dijkstra

In de laatste partij van de eerste lijst op sportpark “De Fiifskaar” staat Anna Brecht Bruinsma samen met Anouk Tolsma en Kim Dijkstra tegenover de formatie van Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Beide formaties gaven elkaar aan het begin van de wedstrijd geen duimbreedte ruimte. Met een prachtige bovenslag weet Louise het ijs te breken en hun partuur aan de leiding te brengen als zij de boven weet te vinden op de 4-6. De strijd lijkt vervolgens echt los te gaan barsten als voor het eerst de 6-6 aan de telegraaf verschijnt door goed werk van Anna Brecht in het tussenspel zij weet de bal voor de kaats te keren is de stand weer in balans op de 1-1. Beide formaties blijven om en om de bordjes binnen halen waarvan Tineke met haar maten voor de 2de keer op voorsprong weten op de op de 1-2. Zij slagen er vervolgens niet in om de voorsprong uit te bouwen maar zien wederom Anna Brecht, Anouk en Kim weer langszij komen door goed werk van Kim dit keer zij staat op de goede plek op het goede moment om de bal voor de kaats te keren op de 1-2 6-2. Beide parturen halen alles uit de kast om de volgende omloop te bereiken.

Voor de 2de keer in deze partij verschijnt er een 6-6 aan de telegraaf door een buitenslag van Anna Brecht weet Tineke samen met Sandra en Louise als eerste het 3de bordje te bereiken. De strijd is echter verre van gestreden want met een prachtige uithaal weet Anouk ook aan hun zijde van de telegraaf de 3 eersten te hangen. Zij weet de boven te vinden op de 2-3 6-2. Het belangrijke zevende eerst wil nog wel eens voor een doorbraak zorgen. Als de opgeslagen bal van Kim buiten de perklijnen beland op de 3-3 4-6 is het 4de eerst een feit voor het partuur van Tineke. De strijd blijft volop in deze partij want beide parturen houden elkaar aardig in evenwicht zo ook in het volgende te verkaatsen eerst want daar was weer de 6-6. Ditmaal weet Tineke hun 5de bordje binnen te halen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 3-4 6-6. De strijd is dan gestreden en als de opgeslagen bal van Anna Brecht buiten het perk belandt op de 3-5 4-6 gaan Tineke, Sandra en Louise als laatste naar de 2de omloop.

Nynke Sybrandy – Ilse Tuinenga

De strijd om de finale tickets bij kaatsvereniging Het Noorden op sportpark De Fijfskaar leverde een prachtig affiche op. Nynke Sybrandy, Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra staan tegenover Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra. De titanenstrijd tussen de 2 beste vrije formaties van dit moment bij de dames. Een klapper werd het die gelijk begon met de 6-6 aan de telegraaf. Als er op deze stand een kleine kaats ligt een meter op 5 uit de voorlijn mag Nynke de bal richting het perk sturen en zij weet dat op zo’n wijze te doen dat Wiljo de uitgeslagen bal voor de kaats weet te keren. De strijd is gelijk volop los gebarsten want voor de 2de keer op rij is daar de 6-6 met een prachtige zitbal weet Nynke de voorsprong uit te bouwen naar de 2-0. Ilse en haar maten geven de strijd niet op en knokken zich terug in de wedstrijd als Sjanet prachtig onder de bal stapt en deze een heel eind over de boven laat vliegen op de 2-0 2-6. Ilse probeert samen met Sjanet en Manon langszij te komen maar het is wederom Nynke die een bordje aan hun totaal weet toe te voegen als zij de kaats weet te behouden op de 2-1 6-2. De spanning keert terug in de wedstrijd als het verschil terug loopt naar een eerst als ditmaal Nynke het vizier niet op scherp heeft staan op de 3-1 4-6 en de bal buiten plaatst. De formatie van Ilse weet daarvan niet te profiteren want met een prachtige uithaal weet Marrit het verschil doen oplopen naar de 4-2 als zij de boven weet te vinden op de 3-2 6-4. De strijd lijkt te zijn gestreden als Nynke, Wiljo en Marrit op een 4-2 6-0 voorsprong weten komen maar zij zien de 6-0 in rook opgaan en uiteindelijk dient het eerst op de 6-6 te worden beslist maar dan is het Wiljo die toe weet te slaan en de kaats weet te passeren. Ilse, Sjanet en Manon weten het tij niet meer te keren en moeten de handdoek werpen op 5-2 6-4 als Wiljo de bal over de boven doet vliegen. De eerste finalist bij kaatsvereniging het Noorden is Nynke Sybrandy samen met Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra.

Marije van der Meer – Tineke Dijkstra

De tegenstandsters komen uit de strijd tussen Marije van der Meer, Maaike Osinga en Annelien Broersma en de formatie van Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. In een zwaar bevochten eerst is het Marije op de 6-6 die met een zitbal haar partuur op voorsprong weet te zetten. Het begin van de partij is voor de formatie van Marije van der Meer als Tineke het vizier niet op scherp heeft staan en de bal te kort blijkt te zijn op de 1-0 6-4. Langzaam maar zeker keert de spanning terug in de wedstrijd als Tineke met haar maten het eerste bordje weten te bemachtigen. De telegraaf keert zelfs weer terug in balans wanneer in een snel verkaatst eerst de formatie van Tineke weet toe te slaan en op de 2-2 terug weet te keren. De strijd begint dan los te barsten want voor het eerst is daar de 6-6. Met een bovenslag van het perk Sandra en Louise weten zij de leiding over te nemen in de partij. Langzaam maar zeker raakt partuur Marije de grip op de wedstrijd kwijt want voor de 4de keer op rij gaat er een eerst naar Tineke, Sandra en Louise. Louise en Tineke hebben even van opslag geruild en dat lijkt het gewenste resultaat op te leveren. Louise weet de voorsprong uit te bouwen met een prachtige zitbal op de 2-3 2-6. De strijd lijkt te zijn gestreden als Tineke er goed bij is in het tussenspel en de bal tot voor de kaats weet te retourneren op de 2-4 2-6. Marije weigert samen met Maaike en Annelien de strijd te staken en weten nog een 3de eerst uit het vuur te slepen als Annelien de boven weet te vinden op de 2-5 6-4. Het zal echter te laat komen want met een prachtige bovenslag weet Sandra hun partuur naar de finale te loodsen op de 3-5 4-6.

 Derde prijs of niets

Voordat de finale van deze laatste vrije formatie van de eerste cyclus van start gaat is er de strijd om de 3de prijs of niets in St. Jacobiparochie bij kaatsvereniging Het Noorden. Ilse Tuinenga staat daarin samen met Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra tegenover Marije van der Meer, Maaike Osinga en Annelien Broersma. De vliegende start is voor partuur Ilse als Sjanet de boven weet te vinden op de 6-4. Via een snel verkaatst weet Ilse met haar maten weer een 6-0 op de telegraaf te zetten. Het is weer Sjanet die de boven weet te vinden en de voorsprong daarmee weet te verdubbelen. Marije probeert samen met Maaike en Annelien het tij te keren maar zij zien hun pogingen op niets uit lopen want de bordjes blijven een kant over gaan. Door goed opslag werk van Ilse zij weet Annelien tot een kwaadslag weet te dwingen op de 2-0 6-2 is het verschil al opgelopen naar de 3 eersten. Het krachtsverschil blijkt veel te groot te zijn want voor de 4de keer op rij weet Ilse een bordje aan hun totaal toe te voegen als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 3-0 6-4. De strijd is gestreden als Manon hun 5de eerst weet te verzilveren door de boven te vinden op de 4-0 6-4. Ilse, Sjanet en Manon weten de 3de prijs in St. Jacobiparochie veilig te stellen op de   5-0 6-2 met een bovenslag van Manon.

Finale

In de finale van deze vrije formatie wedstrijd bij kaatsvereniging “Het Noorden” staat Nynke Sybrandy samen met Wiljo Sybrandy en Marrit Zeinstra tegenover Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol. Het beloofd een mooie finale te gaan worden als Tineke en haar maten een 6-0 achterstand in het eerste verkaatste eerst ongedaan weten te maken en langszij komen op de 6-6. Het is Tineke die als taak heeft om de bal naar het perk te brengen als deze te kort blijkt te zijn en voor het perk beland komt het eerste bordje aan de zijde van partuur Nynke. De voorsprong loopt al snel verder op wanneer Marrit de boven weet te vinden op de 1-0 6-2. Het krachtsverschil in deze finale lijkt zeer groot te zijn ondanks verwoede pogingen van partuur Tineke loopt het verschil op door een prachtige zitbal van Nynke op de 2-0 6-0. Wat Tineke, Sandra en Louise ook proberen zij slagen er maar niet in om het tij te doen keren. Voor de 4de keer op rij verschijnt er een bordje aan de telegraaf aan de zijde van partuur Nynke. Het is Tineke die er niet in slaagt om de bal binnen de perklijnen te brengen op de 3-0 6-4. Eindelijk weet Tineke hun eerste bordje aan de telegraaf te hangen als zij de kaats weet te behouden op de 4-0 4-6. Zij slagen er niet in om de spanning verder op te doen lopen want het is Nynke die de wedstrijd in het slot weet te gooien als zij de bal voor de kaats weet te keren op de 4-1 6-4. De strijd wordt beslist op de 5-1 6-0 als Sandra de bal op het lichaam slaat van Louise. Kaatsvereniging Het Noorden stelt ook altijd een koninginneprijs beschikbaar. Na overleg in de commissie is het Marrit Zeinstra die tot koningin van deze vrije formatie wordt uitgeroepen.

 

1e prijs:

Nynke Sybrandy                                                    Huizum

Wiljo Sybrandy                                                     Leeuwarden

Marrit Zeinstra  (koningin)                              Groningen

2e prijs:

Tineke Dijkstra                                                       Wjelsrijp

Sandra Hofstra                                                       Wjelsrijp

Louise Krol                                                               Ee

3e prijs:

Ilse Tuinenga                                                           Berlikum

SJanet Wijnia                                                         Wommels

Manon Scheepstra                                              Huizum

 

Tekst en foto’s: Henk Hempenius