KNKB doet beroep op “morele verantwoordelijkheid” kaatsers

2871
0

Kaatsvereniging De Keatsebal uit Wijnaldum luidt de noodklok. Als er niet wordt ingegrepen, zo is de angst, dan kan het snel gedaan zijn met de traditionele merkepartij. Ook de KNKB contstateert, dat het aantal deelnemers bij del-wedstrijden “behoorlijk afneemt”.

Voorzitter Jaap Dries Hiemstra van De Keatsebal deelt zijn zorgen via mail met de kaatsbond. De Pieter Okkingapartij in Wijnaldum, een partij voor heren eerste klassers, staat al langer dan 125 jaar op de agenda. Hiemstra schrijft: “Het is voor ons dorp en de vereniging de kaatspartij van het jaar! Het gehele merke-wykein is aan deze partij verbonden. Maar voor hoe lang nog? Gaat er (weer) een stuk kaatsgeschiedenis teloor? Zal de Winamer Merke nooit meer de Merke zijn zoals ooit tevoren?”

Over de oorzaak heeft de voorzitter van De Keatsebal wel zo zijn ideeën. De ranking is daar een van: “Voordat de ranking zijn intrede deed, was de partij altijd een del-partij. En kaatsers waren maar wat blij als ze in Wijnaldum mochten kaatsen.” Dat is nu wel anders. Hiemstra: “Doordat de partij los ranking staat, is hij schijnbaar niet aantrekkelijk meer? Of is het kaatsen dan toch zo’n inspanning, dat de voorkeur uitgaat naar een vrije dag?”

Na twee coronajaren stond de Pieter Okkingapartij vorig jaar weer op de agenda, maar daarmee is ook alles gezegd. Met maar vijf parturen viel er eigenlijk niet te kaatsen. Dankzij Concordia Holwerd, zij kaatsten met twee hoofdklasseparturen minder en ‘schonken’ die aan Wijnaldum. Daarmee kon de partij, met zeven parturen op de lijst, alsnog doorgaan. “Wij zijn van mening dat voor een dergelijke partij (met een prijzenniveau gelijk aan het minimumniveau van de hoofdklasse) minimaal acht, maar bij voorkeur tien of twaalf parturen op de lijst moet hebben,” gaat Hiemstra verder. “Anders wordt het voor onze vereniging en al onze vrijwilligers straks geen moeilijke keuze. En komt deze wedtrijd niet meer terug in Wijnaldum.”

De Keatsebal doet daarom een dringende oproep aan de kaatsers en ook de KNKB doet dus een beroep op hun morele verantwoordelijkheid: “Denk niet alleen aan jezelf en de punten.”

Echt geholpen heeft het niet, zo lijkt het. 41 kaatsers hebben zich aangemeld voor de partijen in Holwerd en Wijnaldum. Dertig kaatsers gaan dus naar de hoofdklasse in Holwerd, dat laat elf kaatsers over voor de Pieter Okkingapartij. Zelfs al zou Holwerd opnieuw twee parturen ‘afstaan’, dan staan er maximaal zes parturen op de lijst in Wijnaldum.

(kaatsnieuws.com / op de foto de winnaars van de eerste klaspartij in Winaam in 2022)