Home laatste nieuws Kaatsen | De winnaars van zondag 4 juni

Kaatsen | De winnaars van zondag 4 juni

2920
0
Foto: Henk Bootsma

Zondag 4 juni een klassieker op de agenda. De Heren Hoofdklasse in Dronryp. De heren eerste klas konden vandaag in actie komen in Anjum en de heren 2e klasse in Easterein. Volgende week kaatsen sommige parturen in andere formaties. Lees ook: over de stellerij bij de heren.

De 50+ mocht in Goënga kaatsen, de jongens afdeling en del in Pingjum en de meisjes kaatsten een afdelingswedstrijd of een del-wedstrijd in Akkrum.

Dronryp | Heren Hoofdklasse vf
1.Tjisse Steenstra | Renze Hiemstra | Hans Wassenaar (koning)
2.Marten Bergsma | Jacob Wassenaar | Hendrik Kootstra
3.Remmelt Bouma | Allard Hoekstra | Evert Pieter Tolsma
Anjum | Heren eerste klasse vf
1.Paul Dijkstra | Hendrik Jan van der Velde | Riemer Hoekstra
2.Peter van Zuiden | Thomas van Zuiden | Rick Minnesma
3.Andre van Dellen | Pieter Jan Plat | Jurrit Osinga
Easterein | Heren tweede klasse Vf
1.Bauke Triemstra | Rene de Haan | Willem Heeringa
2.Verry van der Meer | Lennard Feenstra | Jari Visser
3.Gerrit Dijkstra | Jelmer Torensma | Rutger Torensma
Goënga | Heren 50+ A klasse vf
1.Alexander Post | Teake van der Walt | Klaas Anne Terpstra
2.Peter Tolsma | Gerrit Groen | Klaas Dijkstra
3.Jan Visser | Sjoerd Sonnema | Jan Pieter Hovinga
Herkansing
Hilbrand Smid | Nanning Seepma | Ibo Nicolay
Goënga | Heren 50+ B klasse vf
1.Rutger Fopma | Johannes de Jong | Jochum de Vries 
2.Sipke Hiemstra | Tjerk Okkema | Jan Vellinga
3. Peter Sijbesma | Roel Sijbesma | Age van der Goot
Herkansing
1. Jelle de Boer | Pieter Porte | Bertus Bootsma
Pingjum | Jongens afdeling
1.Dronryp: Brent Jesse van Beem | Bjorn Idsardi | Brent Timmerman
2.Bolsward: Jurre Reitsma | Silvan Elzinga | Tymen Bijlsma
3.Stiens: Bauke Jetze Kalsbeek | Pieter Miedema
4.Raerd: Jens Kooistra | Sybrand Veldhuis | Jelmer Foppe Drijfhout
4.Winsum: Jelmar de Vries | Stefan Greidanus |Jesse Greidanus
Pingjum | Jongens Opstap del
1.Remco Post | Otte Algra | Tjitte Reitsma
2.Harmen Zuidema: Martijn Mossel | Jesse van der Heide
3.Jonathan de Boer | Durk Bootsma | Lars Tijssen
Akkrum | Meisjes afdeling
1.Bolsward: Noa Elzinga | Inge Blanke | Minke Tjalsma
2.Nijewier: Hester Torensma | Isabella Sijtsma | Suzanna Allema
3.Goënga Berber van der Goot | Ilse Baanstra | Rigt van der Velde
Akkrum | Meisjes Opstap del
1.Martsen v/d Goot | Riki Koops | Hedwich Steigenga
2.Gerbrich Koster | Maud Scheffer | Rikst Mulder