Home laatste nieuws Kaatsen: De winnaars van van 19, 20 en 21 mei 2018

Kaatsen: De winnaars van van 19, 20 en 21 mei 2018

316
0
kaatsbal, winnaars

Dit zijn de uitslagen van 19, 20 en 21 mei.  Wie pakten de krans? En wie werden er tweede of derde. Met hulp van onze lezers maken wij wekelijks deze lijst. Heb je een aanvulling? Kaatsnieuws@gmail.com

Franeker | Jong Nederland
1. Minnertsga
2. Sexbierum-Pietersbierum
3. Bitgum
Hijum-Finkum | Jongens
1. Jelle Cnossen
2. Bauke Folkerts
3. Steven Koster
4. Geert Reitsma
5. Christiaan Stremler
6. Karel Monfils
7. Gerrit Dijkstra
8. Justin Krottje
Wijnaldum | Meisjes
1. Marije Bodde
2. Rianne Stremler
3. Fiera de Vries
4. Anouk Smink
5. Rixt Wijnia
6. Senna Idsardi
7. Julia Marthine Rienks
8. Naomi Wiersma
  Arum | Schooljongens
1. Leon Wijning
2. Rick Minnesma
3. Johannes van der Kamp
4. Rutger Kumbangsila
5. Marten Leijenaar
6. Stijn Vincken
  Wommels | Pupillenjongens 
1. Clive van der Weerdt
2.  Nick van der Walt
3. Jorrit Palma
  Burgwerd | Pupillenmeisjes
1. Hester Torensma
2. Ilse Kooistra
3. Lusanne Scharringa
4. Gerbrich Koster
5. Inez Bosch
6. Inge Blanksma
7. Selma van der Wal
Bitgum | Welpenjongens
1. Lieuwe van der Kamp
2. Jort de Kroon
3. Julian Klok
4. Frans Oosterbaan
5. Mark Reitsma
Bitgum | Welpenmeisjes
1. Brecht Grovenstein
2. Linda van der Meer
3. Anna Lotte van Beem
4. Rianne Osinga
  Gytsjerk | Heren 50+  A klasse
1.
2.
Gytsjerk | Heren 50+  B klasse
1.
2.
3.
Jorwert | Dameshoofdklasse 
1. Nynke Sybrandy | Wiljo Sybrandy | Marrit Zeinstra
2. Ilse Tuinenga | Sjanet Wijnia | Manon Scheepstra
3. Elly Hofman | Marte Altenburg | Martzen Deinum
Folsgare | Dames eerste klasse
1. Anne Berber Zeinstra | Lotte Delgrosso | Jildou Felkers
2. Nicole Hempenius | Fiera de Vries | Rianne Melissa Hiemstra
3. Boukje Houtsma | Margriet Miedema | Hesther de Boer
3. Roelie Kroondijk | Corrie Kroondijk |  Anouk Smink
Herkansing
1. Annet de Haan | Jeska Terpstra | Selma van der Molen
2. Akkelyn de Haan | Corina de Vries |  Aluca Bouma
Franeker | Bondspartij
1. Bitgum: Johan van der Meulen | Steven Koster |
2. Winsum: Evert Pieter Tolsma Robert Grovest
3. Leeuwarden: Enno Kingma | Pieter Jan Plat | Hans Wassenaar
3. Sexbierum- Pietersbierum: Johannes van der Veen | Pieter van der Schoot | Kees van der Schoot